Як покращити фінансовий стан підприємства.

Проблема поліпшення фінансового стану підприємства є не тільки антикризовим заходом. Фінансове становище компанії погіршується НЕ раптово, а в результаті втрачених раніше можливостей. Звернувши увагу на декілька показників: витрати, виручку і структуру балансу, можна з великою часткою ймовірності запобігти майбутнім кризам.
Інструкція
1
Не тільки гостро стоїть проблемою, але й, мабуть, найактуальнішим завданням фінансових керівників різних компаній є скорочення витрат. Високі витрати, що перевищують норми, закладені в плани розвитку фірм і підприємств, знижують прибуток. Контроль витрат полягає не стільки у відстеженні коливань цін на сировину, матеріали, транспортні та інші послуги, скільки в їх зниженні або утриманні на колишньому рівні. Проте в періоди сезонного зростання цін, наприклад, на сировину витрати на його закупівлю неминуче виростають. На цей випадок майте двох-трьох резервних постачальників. • По-перше, таким чином, ви забезпечите надійність і безперебійність поставок. • По-друге, зможете точно визначати, коли почалося зростання цін на всьому ринку. А не тільки у одного постачальника.
2
Низька виручка від реалізації - друга за значимістю проблема, з якою стикаються керівники компаній. Вплив показника виручки на фінансове стан підприємства полягає в здатності генерувати грошовий потік, який в кінцевому підсумку формує прибуток компанії. За великим рахунком, проблему зростання продажів вирішує комплекс маркетингових завдань. Для більшості компаній малого та середнього бізнесу вони зводяться до управління ціною продажів, асортиментом продукції і мережею реалізації.
3
Структурні перекоси балансу - зростання кредиторської або дебіторської заборгованостей - також можуть чинити негативний вплив на фінансовий стан підприємства . Наприклад, великий показник дебіторської заборгованості означає, що компанії може не вистачати оборотних коштів для фінансування поточної діяльності. Збільшення кредиторської заборгованості зазвичай відбувається, коли компанія не справляється з оплатою зобов'язань перед контрагентами. Це також може бути наслідком браку оборотних грошей. У такому випадку проаналізуйте дебіторську заборгованість по кожному контрагенту. Скоротіть терміни оплати за відвантажену продукцію. По можливості застосуєте санкції (пені) до недобросовісних покупцям.