Як оцінити знання учнів.

Педагоги в різних навчальних закладах намагаються прищепити знання своїм підопічним, день у день проводячи уроки, лекції, практики і т.п. І хоча системи навчання в школі і, наприклад, в ВУЗі істотно відрізняються, оцінюють учнів і студентів дуже схожими способами, яких існує декілька.
Інструкція
1
Обміркуйте, за який період часу ви хочете оцінити навчаються. Не упускайте з виду складність матеріалу. Якщо в середині семестру або чверті планується перевірка знань, то її називають поточної і проводять шляхом виконання письмових завдань або усних опитувань.
2
Типові або контрольні роботи, диктанти, викладу і т.д. тривають за часом зазвичай один або два уроки (пара) і дають можливість не залишити нікого з учнів без уваги. Але, на жаль, даний спосіб не завжди об'єктивний, т.к. не виключається списування: іноді з підручника, а іноді й просто у сусіда по парті. Часом педагог може не встежити за подібним процесом, а значить і наступні оцінки будуть не відповідними знання м.
3
Усне опитування, мабуть, більш плідний. Але якщо він індивідуальний (наприклад, виклик до дошки), враховуйте, що деяким людям важко виступати перед аудиторією, тобто оцінювати їх складніше. Звичайно, можна провести заняття у вигляді бесіди, задаючи ті чи інші питання, хоча така растановкой балів поверхнева, і повністю ліквідувати роботу з кожним учнем окремо, зрозуміло, не можна.
4
Якщо ж необхідність в оцінці знань виникла наприкінці навчального року (семестру, чверті), то найкращими варіантами для її здійснення є іспити, заліки, курсові роботи, підсумкові контрольні роботи. Зараз також часто використовують тести. Так, наприклад, ЄДІ (Єдиний Державний Іспит) представлений, в більшості своїй, в тестовій формі (тільки для найбільш складної частини завдань не дається варіантів відповідей).
5
У разі коли керівництво навчального закладу не заперечує, можна проявити ініціативу і провести контрольне заняття у вигляді гри (наприклад, схожу на таку, як «Своя гра»). Таким способом можна «підігріти» інтерес навчаються, в результаті чого вони постараються добре підготуватися і видадуть непогані результати. Крім того, невимушена обстановка сприяє розвитку мислення і дає можливість усім, навіть відстаючим, показати себе в кращому світлі. А незвичайність ситуації допоможе засвоїти знання найбільш міцно і надовго. І педагогу набагато приємніше оцінювати добровільні відповіді.
Оцінка знань є важливим компонентом системи навчання і повинна здійснюватися протягом усього навчального року. Адже саме завдяки результатам можна коригувати навчальну програму і усвідомлювати, наскільки ефективні методи навчання застосовуються на даному етапі.
Інструкція
1
З традиційними методами оцінки знання зустрічалися всі, хто коли-небудь навчався в школі. Найбільш популярними з них є усне опитування, письмова перевірка, контрольна робота, перевірка домашніх робіт учнів.
2
Суть усного опитування полягає в тому, що вчитель задає школярам питання з пройденого матеріалу і спонукає дітей на відповіді, на підставі яких учневі виставляється відмітка. Вибираючи цей метод оцінки знань, розділіть заданий дітям матеріал на рівні смислові частини. Таким способом ви зумієте опитати трьох-чотирьох дітей з класу.
3
Оскільки усне опитування дозволяє опитати невелику кількість учнів, багато викладачів вважають за краще проводити письмове опитування. Розділіть дітей на два варіанти і дайте кожному з них завдання з пройденого матеріалу. Зазвичай письмове опитування розрахований на десять-двадцять хвилин, після чого в учнів слід зібрати роботи і перейти до вивчення нового матеріалу.
4
Контрольна робота - це дуже ефективний метод оцінки знань, навичок і творчих здібностей учнів. Зазвичай вона проводиться письмово, і учні відповідають на запитання, складені по всьому пройденому розділу, а не тільки за останньою вивченої теми. Попередьте своїх учнів про те, що ви маєте намір дати їм контрольну роботу, щоб вони змогли все повторити.
5
Для того щоб вивчити якість засвоєння матеріалу і вміння школяра працювати самостійно, періодично влаштовуйте перевірки домашніх робіт учнів.
6
Із сучасних способів оцінки знань вельми популярним стало тестування. Зазвичай воно також проводиться в письмовій формі. Задайте учням питання з пройденої теми з кількома готовими варіантами відповідей. Школярам буде необхідно лише записати в зошит букву, відповідь під якою вони вважають правильним. Ви можете задавати питання, відповіддю на які є лише один пункт із запропонованих або декілька пунктів.