Як отримати цілу частину.

Згідно з визначенням, цілої частиною якогось числа називають найбільше ціле число, яке або менше, або одно вихідному. Отримати цілу частину можна різними способами - конкретний вибір залежить від того, які інструменти за умовами завдання ви можете використовувати (будь-якої мова програмування, табличний редактор, калькулятор, власні математичні здібності тощо.).
Інструкція
1
Розділіть без залишку чисельник на знаменник, якщо потрібно порахувати цілу частину позитивної звичайного дробу. Наприклад, цілої частиною дробу 320/157 буде число 2. Якщо звичайна дріб є правильною (тобто, число в чисельнику більше числа в знаменнику), то і ділити нічого не потрібно - цілої частиною буде нуль.
2
Виконайте все як це описано на попередньому кроці, а потім зменшіть число на одиницю, якщо потрібно порахувати цілу частину негативної звичайного дробу. Наприклад, цілої частиною дробу -320/157 буде число -3. Ця особливість випливає з визначення - ціла частина не може бути більше вихідного числа.
3
Якщо звичайна дріб записана в змішаній формі, то й обчислювати нічого не потрібно - ціла частина пишеться перед дробової. Наприклад, цілої частиною змішаної дробу 2 6/157 є число 2, а ціла частина негативної змішаної дробу -2 6/157 дорівнює -3.
4
Відкиньте дробову частину, якщо потрібно знайти цілу частину від позитивної десяткового дробу. Наприклад, ціла частина числа 3,14 дорівнює 3. Для негативною десяткового дробу як і раніше діють правила, що випливають з визначення цілої частини - наприклад, ціла частина числа -3,14 дорівнює -4.
5
Використовуйте функції округлення в меншу сторону, якщо отримати цілу частину числа треба за допомогою будь-якої мови програмування. На мові PHP для цієї операції призначена функція floor () - наприклад, floor (3.14). Точно так само вона пишеться і на мові СІ. На мові JavaScript синтаксис написання цієї функції трохи відрізняється - Math.floor (3.14).
6
Застосовуйте функцію ОКРУГЛВНІЗ (), якщо отримати цілу частину числа потрібно засобами табличного редактора Microsoft Offict Excel.