Як прогнозувати продажу. Як правильно спрогнозувати продажу.

Прогноз майбутніх обсягів продажів дозволяє вибудовувати поточну діяльність компанії найбільш сприятливим чином. Можливі коливання попиту, зміни ринкової кон'юнктури, зростання цін постачальників - вплив усіх цих факторів можна заздалегідь згладити, якщо грамотно підійти до прогнозування.
Інструкція
1
Зберіть статистику по продажах за аналогічний період часу в минулі роки. Вона буде використана як основа розрахунку.
2
Відстежите всі фактори, які впливали на зміну обсягів реалізації в минулі періоди. Проаналізуйте, як діють ті ж фактори в поточному періоді. Можливо, з'явилися і нові обставини, що впливають на продажу .
3
Не забудьте врахувати зміни структури реалізації продукції. Структура може змінюватися через вихід в інший сегмент ринку, сезонних продажів, появи на ринку конкуруючих товарів і т.д.
4
Обчисліть відсоток зміни (позитивного чи негативного зростання) продажів за попередні періоди. Ідеально, якщо зможете визначити, на скільки відсотків змінюється обсяг реалізації в результаті дії кожного внутрішнього і зовнішнього фактора.
5
Проаналізуйте тенденцію зміни продажів періоду, що передує аналізованому. На основі цих даних спрогнозуйте попередній показник продажів в потрібному періоді.
6
Збільште (або зменшіть) отриманий показник за рахунок планованого впливу впливових факторів. Врахуйте сезонність продажів різних товарів, можливі зміни в структурі реалізації, зростання або скорочення збутової мережі і будь-які інші впливи.
7
Скорегуйте отриманий показник на заздалегідь достовірно відомі фактори, що можуть викликати зміни обсягів продажів: плановану зміну цін, розширення асортименту і випуск нового товару на ринок, очікувана поява нового дилера, можливе припинення відносин зі старими покупцями і т.д.