Як організувати процес управління.

Процес управління на увазі під собою сукупність певних видів діяльності, які спрямовані на впорядкування та координацію розвитку і функціонування організації, а також її елементів, щоб досягти цілей, що стоять перед нею. При цьому він вирішує два завдання: тактичну, яка полягає в підтримці стійкості, працездатності і гармонійності взаємодії всіх елементів об'єкта управління; а також стратегічну, що забезпечує його розвиток та вдосконалення.
Інструкція
1
Головними завданнями технології управління служать: встановлення організаційного порядку і раціональної послідовності виконання робіт; забезпечення єдності, узгодженості та безперервності дій суб'єктів при прийнятті рішень; участь вищестоящих керівників; рівномірне завантаження виконавців.
2
В основі управлінських технологій лежать виробничі та інформаційні потоки, сукупність знань про методи і прийоми дій працівників вищої ланки в процесі виконання управлінських операцій.
3
Лінійна технологія характеризується досить суворої послідовністю окремих фаз (професіоналізм виконання завдань, кваліфікація виконавців, кваліфікація керівника), які взаємодіють між собою і можуть змінюватися відповідно до раніше наміченим планом (підвищення кваліфікації). Вона використовується в елементарних типових випадках при достатньої визначеності кінцевої мети і ситуації, наприклад, при управлінні рухом поїздів або роботою устаткування.
4
При неможливості дати точну оцінку стану справ на підприємстві виділяється ключова проблема і намічається однозначна мета. Технологія управління в цьому випадку може бути розгалуженою. Рішення розробляються паралельно по декількох лініях. Така технологія управління підійде в сфері наукових досліджень.
5
Технологія управління за відхиленнями, які виникли на попередній фазі, виходить з частковою коригування, подолання та внесення змін до сам управлінський процес силами виконавців. У свою чергу, лише при значній величині відхилень у роботі необхідне втручання керівника. Цей підхід дозволить не відволікати його.
6
Коли процес управління проводиться в умовах високої невизначеності, то застосовується технологія управління по ситуації. Вона передбачає дії, які виходять з складних обставин, а також підстроювання під них, щоб найбільш ефективно можна було забезпечити вирішення існуючих проблем. У цьому випадку менеджер приймає оперативні рішення, як правило, на основі постійного спостереження, а також аналізу за змінами, які проходять у внутрішній і зовнішній середовищі організації.
7
Технологія управління по цілях орієнтується на стимулювання досягнення особистих цілей, сформульованих самими працівниками спільно з керівниками та зафіксованих у певному документі.