Як скласти протокол.

Вперше стикаючись з необхідністю складання протоколу засідання, наради або просто загальних зборів, виникає маса питань щодо його оформлення. Оскільки цей документ, що фіксує прийняття важливих рішень, може бути визнаний недійсним саме через допущені тут порушень. Але особливо суворі вимоги пред'являються не до форми, а до змісту протоколу .
Інструкція
1
Підготуйте для заповнення бланк організації з розміщеними на ньому назвою підприємства і реквізитами або чисті аркуші офісного паперу формату А4. Для початку потрібно вказати його найменування "Протокол" і коротко повідомити тему зборів. Далі напишіть назву підприємства, дату і місце проведення заседанія.Текст протоколу ділиться на дві частини - основну і ввідну.
2
Почніть заповнення вступної частини із вказівки голови (ведучого зібрання) і секретаря (протоколюється). Тут вкажіть їх прізвища, ініціали та посади. Далі перерахуйте всіх присутніх в аналогічному форматі, виділивши список підзаголовком "Були присутні". Для розширених зборів можна вказати лише число його учасників за підсумками реєстрації. В такому випадку повний список слід прикласти до протоколу.В висновок приведіть перелік питань, що підлягають розгляду. Цей розділ назвіть "Порядок денний".
3
Основну частину протоколу заповніть в послідовності, що відповідає порядку денному. Тут по кожному з питань назвіть прізвища, ініціали та посади виступаючих в розділі "Слухали", а також приведіть тексти їхніх доповідей. У такому ж форматі заповнюється розділ "Виступили". В пункті "Постановили" повідомте прийняті рішення. Якщо в ході обговорення відбулося голосування, вкажіть кількість голосів "За", "Проти" і "Утрималися". В кінці відведіть місце для підпису головуючого та секретаря ведучого протокол.
Зверніть увагу
Якщо протокол оформляється пізніше, за результатами стенографічною записи, про це потрібно повідомити в тексті і прикласти стенограму.
Корисна порада
Протокол може бути складений в простій письмовій формі. У деяких випадках його передруковують пізніше і запевняють протягом трьох днів після проведення наради.