Як скласти інструкцію з техніки безпеки.

Інструкція з охорони праці має на увазі під собою нормативний акт, який встановлює вимоги по техніці безпеки в момент виконання робіт у будь-яких виробничих приміщеннях, а також на території підприємства і на будівельних майданчиках , де провадяться роботи або виконуються різні службові обов'язки.
Інструкція
1
Порядок розробки будь-якої інструкції з охорони праці встановлюється певними Методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством праці. Відповідно до них, дана інструкція з охорони праці розробляється для працівника виходячи з його посади, виду виконуваної роботи або професії, на основі міжгалузевої або галузевої типової інструкції вимог безпеки, викладених в ремонтної та експлуатаційної документації організацій-виробників устаткування, в технологічній документації компанії з урахуванням окремих умов виробництва.
2
За основу при складанні інструкції візьміть типову відповідну інструкцію з охорони праці. Усі типові інструкції можна розділити на міжгалузеві та галузеві. При цьому міжгалузеві типові інструкції розробляються, а також затверджуються Мінпраці РФ, галузеві - тільки федеральними органами виконавчої влади, але за погодженням з Мінпраці Росії. Наприклад, може бути міжгалузева типова інструкція при роботі з ручним інструментом.
3
Пропишіть правила і порядок ознайомлення всіх співробітників з безпечними методами виконуваної ними роботи в інструкції по техніці безпеки.
4
Організуйте розробку інструкції по посадам згідно зі штатним розкладом, затвердженим роботодавцем.
5
Включіть в інструкцію для працівників загальні вимоги охорони праці (у тому числі посадові обов'язки працівника).
6
Пропишіть в даній інструкції вимоги охорони праці, які необхідно дотримуватися перед початком роботи, під час роботи, в аварійних ситуаціях, а також по закінченню роботи. При необхідності включіть в інструкцію додаткові розділи.
7
При цьому для вводяться в дію різних нових виробництв і технологій допускається розробка тимчасових інструкцій, призначених для працівників. В свою чергу, тимчасові інструкції повинні забезпечувати як безпечне ведення технологічних процесів, так і безпечну експлуатацію обладнання.
8
Після складання інструкції затвердите її у керівника організації та ознайомте з нею всіх співробітників під підпис.
Зверніть увагу
Охорона праці, техніка безпеки. Нормативні документи. Інструкції з охорони праці (інструкції з техніки безпеки). Посадові інструкції. КЗпП (Трудовий Кодекс). Пожежна безпека. Правила пожежної безпеки. СанПіН, СП (санітарні норми і правила). РД (керівні документи). ЕТКС (тарифно-кваліфікаційні довідники). ГОСТ ССБТ.
Корисна порада
Безкоштовна бібліотека, банк інструкцій з охорони праці, з техніки безпеки, готові інструкції скачати безкоштовно. Охорона праці, промислова безпека, електробезпека, пожежна безпека, виробнича санітарія, стандарти безпеки праці, правила охорони праці, інструкції з охорони праці, тарифно-кваліфікаційні довідники, посадові інструкції, навчально-курсові комбінати, засоби захисту, спецодяг, інспекція праці, Ростехнагляд, Росспоживнагляд.