Як заповнити щоденник педагогічної практики. Як правильно оформити педагогічний щоденник.

У процесі навчання у вищих навчальних закладах студенти не тільки отримують теоретичні відомості з предмета, а й проходять практику. Студенти ж педагогічних вузів проходять її в школах і заповнюють щоденник педагогічної практики, в якому фіксують всі проведені уроки та позакласні заходи.
Інструкція
1
Вкажіть номер або назва навчального закладу, в якому ви проходили практику, а також прізвище, ім'я, по батькові педагога-наставника.
2
Відзначте в щоденник е терміни проходження практики.
3
Сформулюйте поставлені вами цілі і завдання перед початком вашої педагогічної діяльності. Наприклад, ви можете запланувати знайомство з новими методами в навчанні з якого-небудь предмету або впровадження інформаційних технологій в процесі вивчення фізики чи математики.
4
Складіть характеристику класу, з яким ви працювали. Вкажіть кількість і вік дітей, їх особистісні якості, а також рівень вихованості. Крім того, відобразіть в характеристиці рівень навченості дітей з даного навчального предмету.
5
Вкажіть кількість проведених вами уроків, а також їх теми і місце в календарно-тематичному плануванні на рік. Обов'язково повідомте про те, в яких класах вами дані були уроки.
6
Напишіть всі плани уроків і їх аналізи. Проводити розбір уроку повинен і педагог-наставник, і ви самі. У самоаналізі уроку відобразіть моменти найбільш вдалі, на ваш погляд, а також те, що ви вважаєте недостатньо успішним моментом у проведеному занятті.
7
Якщо вами були підготовлені і проведені контрольні або практичні роботи, повідомте про результати цього заняття (дослідних і практичних напрацюваннях і висновках, отриманих оцінках, складених рефератах і т.д.).
8
Попросіть вчителя написати відгук про проведені вами заняттях і досягнутих результатах, а також про ту атмосферу на уроці, яка була створена завдяки вашим особистісним якостям і хорошому плануванню на кожному етапі.
9
Відобразіть в щоденник е педагогічної практики дати, теми та результати проведеного вами позакласного заходу (класної години, КВК, літературно-музичній вітальні, тематичної декади по якому- небудь предмету, вікторини тощо.).
10
Внесіть в щоденник педагогічної практики не тільки відгуки педагога, але і ваших вихованців. Вони можуть в них написати про свої враження від заняття, вказати на найбільш цікаві і важливі, на їх погляд, моменти, описати психологічну обстановку на уроці або позакласному заході.
11
Усі записи в щоденник е педагогічної практики аналізують і підписують вчитель-наставник і керівник даного навчального закладу.
Зверніть увагу
У посібнику представлені матеріали, необхідні для проведення психолого-педагогічної практики за спеціальностями 050720 «Учитель фізичної культури», 050710 «Педагогіка додаткової освіти». Наприкінці педпрактики щоденник здається на перевірку керівнику практики.
Корисна порада
У навчально-методичному посібнику розглянуто основні завдання та зміст педагогічної практики, показана структура і принципи організації в освітніх установах початкової та середньої професійної освіти. Щоденник педагогічної практики (робочий зошит) служить для систематизації процесу практики всіх видів і для всіх курсів навчання.