Як порахувати кубічний обсяг.

Кубічний об'єм - це характеристика тіла, що показує його здатність вмістити в себе певну кількість кубів певної речовини або газу. Порахувати кубічний обсяг дуже легко.
Інструкція
1
З визначення стає зрозумілим, що обсяг будь-якого полого тіла умовно визначається його здатністю вмістити в себе певну кількість будь-якої матерії. Якщо під кубом мається на увазі куб, розмір ребра якого 1 см, то ведеться мова про кубічних сантиметрах. Якщо ж величина ребра куба становить 1 м, то тут мова йде про обсяг, вимірюваному в кубічних метрах. Аналогічно обсяг може бути виміряний в кубічних міліметрах, дециметрах або інші заходи, в залежності від величини ребра куба.
2
Тепер, розібравшись з тим, що ж із себе представляє кубічний обсяг будь-якого тіла, можна приступити безпосередньо до його розрахунку. Формули, за допомогою яких можна порахувати кубічні об'єми найпоширеніших об'ємних тіл, представлені нижче: V = c? - Обсяг куба, c - розмір ребра даного куба; V = S * h - обсяг призми, S - площа її підстави, h - її висота; V =? * R? * H - обсяг циліндра, r - радіус кола в його підставі ,? - Константа (? = 3.14); V = (4 *? * R?)/3-обсяг кулі, r - його радіус; V = (4 * a * b * c *?)/3 - обсяг еліпсоїда, a, b, c - його головні осі; V = (S * h)/3 - обсяг піраміди, S - площа її підстави, h - її висота; V = (? * r? * h)/3 - обсяг конуса.
3
Для наочності і ясності можна розглянути кілька прімеров.Прімер 1: Дана піраміда, площа основи якої дорівнює 60 см ?, а висота її 20 см, потрібно знайти кубічний обсяг даної піраміди. Для вирішення запропонованої задачі буде потрібно скористатися однією із зазначених ваше формул: V = (60 * 20)/3 = 400 см? Відповідь: кубічний обсяг даної піраміди складає 400 см? Приклад 2: Потрібно знайти кубічний обсяг призми з площею основи 140 м? і висотою 60 м.Просмотрев список формул, даний вище, потрібно підібрати необхідну і застосувати її: V = 140 * 60 = 8400 м? Відповідь: кубічний обсяг даної призми дорівнює 8400 м?