Як обчислити рівень безробіття.

Безробіттям називають соціально-економічне явище, ознакою якого є неможливість частини економічно активного населення знайти собі роботу. Безробітними вважають частина економічно активного населення країни, людей, які не мають роботу, але бажаючих її знайти і активно займаються її пошуком.
Інструкція
1
Кількість безробітних в країні і, відповідно, рівень безробіття визначають двома різними способами. Перший з них заснований на реєстрації безробітних в офіційних органах. Тільки ті, хто звернувся у відповідну державну, муніципальну чи громадську службу (за кордоном це біржа праці, в нашій країні - Федеральна служба зайнятості), отримують статус безробітного. Ці люди реєструються органами державного обліку і таким чином враховуються офіційною статистикою.
2
Другий спосіб заснований на методиці, розробленої всесвітньою організацією праці (МОП), згідно з якою не так важливо, яким саме чином безробітний займається пошуком роботи (звертається в службу зайнятості чи ні), а важливо тільки те, що він дійсно її шукає (не для видимості). Принаймні, якщо він це робить протягом чотирьох останніх тижнів. У другому способі використовуються вибіркові соціологічні дослідження домогосподарств. При цьому неминуча статистична похибка, але, тим не менш, цей спосіб дає набагато більш достовірну і точну інформацію про реальну кількість зайнятих в економіці і реальну кількість безробітних, особливо це стосується країн, в яких багато безробітних не надто прагнуть встати на облік, зареєструватися.
3
Таким чином, щоб обчислити рівень безробіття (u), необхідно розрахувати процентне співвідношення усієї кількості безробітних до кількості всього економічно активного населення, інакше кажучи - робочої сили. Розрахунок зробити досить просто, для цього використовуйте наступні формули: N = LF + NLF; LF = E + U; u = U/LF = U/E + U, де u - рівень безробіття, U - безробітні, Е - зайняте населення, NLF - економічно неактивне населення, LF - економічно активне населення (робоча сила), а N - все населення країни.