Як знайти масу, знаючи щільність і обсяг. Як расчитать вага з урахуванням щільності.

У практичних завданнях з фізики та математики часто зустрічаються такі величини як обсяг, маса і щільність . Знаючи щільність і обсяг тіла або речовини, цілком можливо знайти його масу.
Вам знадобиться
  • - комп'ютер або калькулятор;
  • - рулетка;
  • - мірна ємність;
  • - лінійка.
Інструкція
1
Як відомо, предмети, що мають один і той же обсяг, але зроблені з різних матеріалів, матимуть різну масу (дерево і метал, скло і пластмаса). Маси тіл, виготовлених з одного і того ж речовини (без пустот), прямо пропорційні обсягу розглянутихпредметів. Інакше кажучи, постійною величиною є відношення маси предмета до його об'єму. Ця величина носить назву «щільність речовини. Надалі позначимо її буквою d.
2
Виходячи з визначення, d = m/V, гдеm - маса предмета (кг), V - його об'єм (м3) .Як видно з формули, щільність речовини - це маса одиниці його обсягу.
3
Дізнатися щільність речовини, з якого виготовлений предмет, можна з таблиці густин в додатку до підручника фізики або на сайті http://www.kristallikov.net/page15.html, де наведені щільності практично всіх існуючих речовин.
4
Обсяг предмета можна розрахувати за формулою: V = S * h, гдеV - обсяг (м3), S - площа підстави предмета (м2), H - висота предмета (м).
5
Якщо немає можливості з точністю провести вимірювання геометричних розмірів тіла, скористайтеся законом Архімеда. Для цього візьміть посудину, має шкалу (або ділення) для вимірювання об'єму рідини, опустіть предмет в воду (в сам посудину, забезпечений поділами). Обсяг, на який збільшиться вміст посудини, - і є обсяг зануреного в нього тіла.
6
Якщо відомі щільність d і обсяг V предмета, завжди можна знайти його масу, користуючись формулою: m = V * d. Перед розрахунком маси приведіть всі одиниці виміру в одну систему, наприклад, в інтернаціональну систему вимірювання СІ.
7
Висновок з наведених формул наступний: щоб отримати шукане значення маси, знаючи щільність і обсяг, треба помножити значення обсягу тіла на значення щільності речовини, з якого вона зроблена.