Як почати висновок.

Висновок реферату, курсової або диплома повинно містити в собі висновки і результати виконаної роботи. Але навіть коли зрозуміло, про що саме писати, іноді буває складно почати перша пропозиція.
Інструкція
1
Почніть висновок словами людини, про яку ви пишете роботу. Виберіть цитату з твору або відтворіть останні слова цієї особистості. Напишіть, що ви вважаєте ці фрази найбільш важливими і визначальними в житті цієї персони. Дайте пояснення, чому ви так думаєте. Для перших рядків використовуйте «Слова, сказані ним наприкінці життя лише підкреслюють його ставлення до ...».
2
Підведіть підсумок своєї роботи в ув'язненні. Сформулюйте основні висновки, до яких ви прийшли в процесі написання роботи. Перелічіть результати проведеного аналізу, якщо ви пишіть курсову роботу або диплом з прикладних дисциплін. Для цього почніть цю частину словами «На основі викладеного можна зробити наступні висновки ...», «Завдяки проведеному аналізу можна сформулювати ...».
3
Дайте оцінку діям героїв літературного твору, про який ви пишіть реферат. Зробіть припущення, як би змінилися їхні думки і вчинки, якби вони опинились у нашому часі. В рефератах за літературними творами важлива думка автора роботи. Вживете фрази «На закінчення я беру на себе сміливість припустити, що ...», «Ситуація, описана в романі, не могла б мати місце в наш час, але ...».
4
Дайте рекомендації, покладаючись на зроблені в ході написання реферату або курсової висновки. Відзначте практичну цінність виконаної роботи. Використовуйте фрази: «Отримані в процесі написання диплома (реферату) висновки дозволяють стверджувати ...», «Результати аналізу можна використовувати в суміжних областях, що стосуються ...». Розкажіть про перспективи галузі.
5
Дайте оцінку своїй роботі, напишіть, що поставлені у вступі до реферату (курсової, диплому) цілі і завдання виконані. Ще раз позначте суть проблеми, яку ви досліджували, і опишіть, за допомогою якого інструментарію вона була вирішена. Можна вдатися до стандартних виразами «В процесі написання мною були використані матеріали ...», «В ході дослідження я застосовував ...».