Як створити бізнес-проект.

Бізнес-проектування передбачає ретельний розрахунок і вміння передбачати майбутнє і є одним з основних інструментів підприємницької діяльності. Бізнес-проект може бути розроблений по підприємству в цілому (як по новому, так і за діючим) або по бізнес-лініях (продукції, робіт, послуг).
Інструкція
1
Пам'ятайте, що бізнес-проект - це документ. У ньому формуються цілі, яких потрібно досягти, робиться їх обгрунтування, визначаються напрямки вирішення завдань. Побудова бізнес-проекту полягає в послідовній ланцюжку від виникнення економічної задуму до одержання і реалізації прибутку.
2
При підготовці бізнес-проекту визначте джерела необхідної інформації. Це може бути навчальна і професійна література, курси зі складання бізнес-проектів, Інтернет-ресурси, аудиторські висновки і т.д.
3
Далі визначитеся з цілями бізнес-проекту. Вони конкретизують виникли ідеї. Актуальною є правильна і переконлива обґрунтованість проекту, яка могла б підтвердити ефективність використання фінансових ресурсів і дати гарантії отримання прибутку.
4
Оцініть і визначте можливості цільової аудиторії, на яку розрахований ваш бізнес-проект. Вибір аудиторії визначає специфіку проекту, тобто необхідність виділення тих чи інших сторін діяльності фірми.
5
Встановіть загальну структуру створюваного документа і зберіть відомості для підготовки кожного з намічених розділів. У роботу над бізнес-проектом можна залучити економістів, бухгалтерів, фінансистів, маркетологів. Збором внутрішньої інформації займуться працівники організації, а інформацію про кон'юнктуру ринку і фінансового прогнозу добудуть зовнішні консультанти.
6
Потім переходьте безпосередньо до оформлення та складання документа. Коли всі розділи бізнес-проекту будуть розроблені, слід підготувати резюме основних ідей проекту. З метою отримання конструктивної критики бізнес-проект можна передати для аналізу незацікавленим фахівцям, здатним оцінити роботу.
7
Перевірте наявність у вашому бізнес-проекті наступних розділів: - титульний лист; - резюме; - історія підприємства; - сутність проекту; - стан справ у галузі, аналіз ринку; - опис конкурентів; - маркетинговий план; - виробничий план ; - фінансовий план; - організаційний план; - оцінка ризику; - додатки.
При складанні бізнес-проекту потрібно врахувати ряд важливих речей, які прямо чи опосередковано впливають на сам проект. Вміння виділяти і розбивати на групи подібні сфери впливу і відповідає за якість написаного проекту. Давайте розглянемо поетапно, що саме потрібно зробити.
Інструкція
1
Подумайте над місією проекту та його цілями. Місія проекту - це те, заради чого він існує і працює. Це сукупність наданих благ, отриманого прибутку і всього іншого. Місія відповідає на питання, навіщо ви це робите. Цілі - це складові місії. Виділіть як мінімум три основних мети вашого проекту. Менша кількість цілей говорить про несерйозності проекту, що не дуже добре для його подальшого розвитку.
2
Визначте ризики і можливості. Скористайтеся SWAT-аналізом або будь-яким іншим доступним для вашої ситуації. Визначте сильні і слабкі сторони проекту, а також подальші можливості розвитку і ризики, які зустрінуться на шляху. Розпишіть в проекті як подолати ризики і як реалізувати закладені можливості. Буде прекрасно, якщо тут же ви запропонуєте схему позбавлення від слабких сторін і закріплення сильних.
3
Зробіть короткостроковий і довгостроковий прогноз. Складіть таблицю або графік з письмової вступної частиною про можливий розвиток компанії в найближчий рік і п'ять років. Розгляньте на графіках приріст аудиторії, збільшення прибутку, економію на рекламі і можливо інші показники, які вважаєте за потрібне вказати.
4
Розрахуйте витрати. Будь-який проект має певні грошові рамки, ваше завдання в тому, щоб вписати проект в них. Прорахуйте, на чому легко можна заощадити, а що буде обов'язково до придбання, обчисліть витрати на зарплату і можливі витрати на ремонт, заміну, нові податки і так далі. Дану інформацію можна також навести в таблицях і розбити за часом на місяці або півріччя.
5
Продумайте, що ще може бути важливо для вашого проекту. Проведіть аналіз ринку або зберіть інформацію про можливих партнерів. Крім цього, створіть макети можливої реклами або іншої продукції, яка знадобиться для презентації самого проекту. Продумайте кожну дрібницю, і в майбутньому це обов'язково буде врахована.