Як взяти академічну відпустку. Як отримати академ.

Кожен студент, незалежно від форми навчання (очна або заочна, платна або безкоштовна), при виникненні поважної причини, тимчасово заважає навчанню у вузі, має право на отримання академічної відпустки. Сутність академічної відпустки полягає в тому, що студент звільняється від відвідувань занять, здачі сесії на довгий час. Термін академічної відпустки може бути від півроку до року (в деяких випадках цей строк може бути продовжений і до шести років).
Інструкція
1
У першу чергу, щоб взяти академічну відпустку, необхідно визначитися з причиною, по якій навчальний заклад повинен надати студенту даний вид відпустки. Академічну відпустку розділяється на два види. Перший вид - відпустку за станом здоров'я. Другий вид - відпустка за винятковими випадками: відпустка за сімейними обставинами, відпустка по вагітності та пологах, відпустка по догляду за дитиною до трьох років, відпустку через стихійних лих.
2
Далі, якщо це відпустка за станом здоров'я, необхідно оформити спеціальні медичні документи. Перший документ - довідка форми 095/У. Дана довідка видається на термін до 10 днів непрацездатному студенту в зв'язку з присутністю хвороби. Другий документ - довідка форми 027/У. Дана довідка служить підтвердженням наявності захворювання згідно з довідкою форми 095/У, а також містить інформацію про тяжкості, тривалості даного захворювання та рекомендації про звільнення студента від будь-яких фізичних навантажень і відвідування навчального закладу. І третій заключний і головний документ для оформлення академічної відпустки - укладення клініко-експертної комісії про стан здоров'я студента. Даний вид документа містить всі результати оглядів, результати проведених аналізів, відомості про хід хвороби і доцільності оформлення академічної отпуска.Данний комплект документів буде вагомою причиною для ректора навчального закладу в дозволі оформлення академічної відпустки за станом здоров'я.
3
У другому випадку розглянемо відпустку по вагітності та пологах. Для того щоб взяти відпустку по вагітності та пологах, необхідно в навчальному закладі взяти запит для проходження медичної експертної комісії. Але щоб його отримати, необхідно відсутність заборгованості за попередню сесію. Якщо існує наявність заборгованості, то у видачі запиту може бути відмовлено. Після отримання запиту у вузі, необхідно звернутися в поліклініку, з якою співпрацює даний навчальний заклад. В даний медичний заклад необхідно подати наступні документи для проходження комісії: отриманий запит у вузі, студентський квиток, залікову книжку, виписку з амбулаторної картки медичного закладу, в якому студентка спостерігалася у зв'язку з вагітністю, довідка 095/У. Потім студентка отримує рішення проведеної комісії та надає його в деканат навчального закладу. І на основі цього рішення розглядається питання керівництвом навчального закладу про надання студентці академічної відпустки.
4
І в третьому випадку академічну відпустку на основі сімейних обставин, надається в наступному порядку. Студенту необхідно звернутися із заявою, в якому вказується причина для академічної відпустки, до ректора навчального закладу. І після розгляду ситуації студента керівництвом вузу приймається рішення про надання студенту академічної відпустки.