Як написати характеристику на учня школи. автобіографічна розповідь про учня початкових класів.

Складати характеристики на своїх учнів і вихованців - давня і традиційна обов'язок педагогів шкіл. Ці документи не можуть і не повинні бути шаблонними, бо кожна людина - унікальний. Все індивідуально-психологічні особливості учня і покликана розкрити грамотно і вдумливо написана вчителем характеристика.
Інструкція
1
Існує безліч зразків-макетів характеристик, блоки яких можуть бути наповнені детально або коротко - залежно від потребності.В початку вказуються загальні відомості про учня. Його прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, рік вступу до школи. При переїздах перераховуються всі навчальні заклади - з посиланням, де і як довго дитина вчилася.
2
Далі дається інформація про склад сім'ї, професії батьків, матеріальному достатку. Описуються житлово-побутові, санітарно-гігієнічні умови виховання дитини, організація його режиму дня, стиль міжособистісних відносин.
3
Важливий розділ характеристики - оцінка фізичного розвитку учня. Визначається його відповідність віку, відзначаються відхилення від норми. При необхідності описується стан моторики та координації рухів. Дається довідка про порушення: загальмованості, скутості, нав'язливих рухах. Оцінюється стан зору, слуху, нервової системи, перераховуються хронічні захворювання.
4
Учитель повинен відзначити в характеристиці особливості пізнавальної діяльності учня. Оцінюються його увагу (обсяг, стійкість, здатність до перемикання) і сприйняття (точність, осмисленість). У характеристиці пам'яті важливо відзначити швидкість, повноту, міцність запам'ятовування і переважаючий тип (слухова, зорова чи змішана пам'ять).
5
Важливо адекватно охарактеризувати особливості особистості в емоційно-вольовій сфері. Оцінити переважне настрій, ступінь емоційної збудливості (запальність, стриманість). Дати вказівки на особливості волі, сугестивність, прояв позитивного настрою щодо тих чи інших ситуацій або, навпаки, негативізму. «Портрет» учня створює і доповнює опис кола його інтересів, рівня домагань, характеристика самооцінки. Особливі рядка-про вміння дружити, надавати допомогу, будувати взаємини з дитячим колективом і дорослими, про ставлення до осіб протилежної статі.
6
У характеристиці зазначається, які громадські навантаження несе учень. Відзначається його участь у художній самодіяльності, у спортивних меропріятіях.Часть аналізу віддається відомостями про дотримання правил поведінки в школі, громадських місцях, вдома. Виставляється оцінка загальному культурному рівню учня.
7
В загальнонавчальних уміннях і навичках оцінюються: вміння уважно слухати, працювати сучебнимі матеріалами, планувати і контролювати свою деятельность.Отмечается ставлення до предметів і особливості засвоєння окремих з них, реакція дитини на похвалу і осуд, на оценкі.Важно охарактеризувати ставлення вихованця до праці, володіння трудовими вміннями і навичками, оцінити ступінь його самостійності.
8
Говорячи про морально-етичних якостях школяра, вчитель називає найістотніші з них (як позитивні, так і негативні). Це можуть бути чесність, здатність захистити слабкого, прагнення до справедливості, надійність у дружбі, порядність, чуйність або, навпаки, схильність до лицемірства, зрадництва, байдужість до чужої біди, егоїзм, безвідповідальність. Логічний підсумок-констатація факту: користується чи ні учень повагою вчителів та однокласників.
Зверніть увагу
Згадка в характеристиці наявності шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю, ін.) Повинно грунтуватися на фактах: даних шкільного медпункту, інформації батьків або родичів, самого учня.
Корисна порада
Як правило, на закінчення характеристики вчитель дає рекомендації: що в характері, поведінці, навчальній роботі і взаєминах учня з іншими людьми потрібно змінити і пропонує найбільш доцільні заходи педагогічного впливу на процес вдосконалення особистості.