Як розділити дріб на натуральне число.

Якщо число може бути використано при рахунку яких-небудь предметів, то його можна вважати «натуральним», тобто натуральними є всі цілі невід'ємні числа. А дробовим називають число, в чисельнику і знаменнику якого стоять натуральні числа. Існує кілька форм запису дробового числа, для кожної з яких операція ділення на натуральне число має індивідуальні особливості.
Інструкція
1
Якщо дробове число не записано в змішаній формі, то пропустіть цей крок, а інакше для того, щоб розділити його на натуральне число, спочатку приведіть змішану дріб до неправильної формі запису звичайного дробу. У змішаній формі ціла частина пишеться перед дробової - вам треба помножити її на число, що стоїть в знаменнику, і додати отриманий результат до чисельника. Наприклад, змішану дріб 4 7/9 треба записати у вигляді 43/9, так як 4 * 9 + 7 = 36 + 7 = 43. Знаменник дробової частини при цьому перетворенні залишається без змін, а отримана дріб називається «неправильної», так як він менше розрахованого чисельника.
2
Якщо число, що стоїть у чисельнику звичайного дробу можна без залишку розділити на натуральне число, дане в умовах завдання, то все процедура зведеться до однієї тільки цієї операції. Наприклад, щоб розділити неправильну дріб 44/9 на натуральне число 11 досить розділити на нього чисельник, залишивши знаменник без змін 44/9: 11 = 4/9.
3
Якщо ж число, що стоїть у чисельнику звичайного дробу не ділиться без залишку на дане натуральне число, то помножте на це число знаменник звичайного дробу, а чисельник залиште без змін. Наприклад, щоб отриману на першому кроці неправильну звичайну дріб 43/9 розділити на натуральне число 11, треба в чисельнику залишити 43, а в знаменник поставити результат множення 9 * 11 = 99, тобто результатом буде 43/99.
4
Якщо дріб, яку потрібно поділити, записана в десяткового формі, то, як правило, представляти результат потрібно теж у формі десяткового дробу. Тому вам просто слід поділити будь-яким зручним способом (в стовпчик, в розумі чи за допомогою калькулятора) дріб на дане число. Наприклад, результатом поділу десяткового дробу 3,14 на натурально число 2 буде десяткова дріб 1,57.
5
Якщо все ж потрібно представити результат ділення десяткового дробу на натуральне число у формі звичайного дробу, то почніть з приведення десяткової форми запису до змішаної звичайній формі. Для цього поставте в чисельник десяткову дріб, прибравши з неї кому. У знаменник поставте одиницю, потім порахуйте кількість знаків у дробовій частині вихідної десяткового дробу і припишіть до одиниці таку ж кількість нулів. Наприклад, десяткова дріб 3,14 виглядатиме у форматі звичайного дробу як 314/100. Після цього дійте так само, як описано вище, починаючи з другого кроку.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=-Uycs0JrbYs
Звичайні дроби використовуються, як це не дивно, або для навчання в самих молодших класах, або для вказівки найточніших значень чисел. Це пов'язано з тим, що на відміну від більш широко застосовуваних десяткових дробів вони не можуть бути ірраціональними, тобто мати нескінченне число знаків. Правила поділу звичайних дробів досить прості.
Інструкція
1
Якщо делителем теж є звичайна дріб, то почніть з її инвертирования: поміняйте місцями чисельник і знаменник. Потім замініть знак ділення знаком множення, а всі подальші обчислення виробляєте за правилами перемноження двох звичайних дробів. Наприклад, якщо треба розділити 9/16 на 6/8, то записати дію цього кроку можна так: 9/16: 6/8 = 9/16 * 8/6.
2
Скоротіть чисельники і знаменники обох дробів-множників, якщо є можливість підібрати для них спільний дільник. На цей дільник (ціле число) треба розділити і чисельник і знаменник. У прикладі з попереднього кроку чисельник першого дробу (9) і знаменник другого (6) мають спільний дільник 3, а для знаменника першої (16) і чисельника другий (8) таким дільником буде цифра 8. Після відповідного скорочення запис дії прийме такий вигляд: 9/16: 6/8 = 9/16 * 8/6 = 3/1 * 1/2.
3
Перемножте попарно чисельники і знаменники отриманих в результаті скорочення дробів - розраховане значення і буде шуканим результатом. Наприклад, використаний вище зразок після цього кроку можна буде записати так: 9/16: 6/8 = 9/16 * 8/6 = 3/2 * 1/2 = (3 * 1)/(2 * 2) = 3/4.
4
Якщо число, що стоїть у чисельнику отриманого результату більше числа в його знаменнику, то така форма запису називається «неправильної» звичайної дробом і її слід перевести в «змішаний» формат. Для цього розділіть чисельник на знаменник, отримане ціле значення запишіть перед дробом, залишок від ділення поставте в чисельник, а знаменник залиште в колишньому вигляді. Наприклад, якби отриманий після попереднього кроку результат дорівнював 9/4, то його слід було б привести до виду 2 1/4.
Корисна порада
Якщо дільником є ціле число або десяткова дріб, то його спочатку слід перевести у формат звичайного дробу, а потім діяти за описаним вище алгоритмом. Наприклад, ціле число 40 треба записати як 40/1, а десяткову дріб 3,14 - як 314/100.