Як скласти характеристику на практиканта.

В навчальних закладах студенти повинні проходити практику на підприємствах і в організаціях по своїй спеціальності. Після закінчення практики керівництво підприємства повинно скласти і написати на кожного студента характеристику і відгук. Цей момент викликає більше проблем, ніж сама практика, виникають питання - як написати відгук, що в ньому необхідно вказати, в якому обсязі? Складання характеристики займає всього десять хвилин, якщо зробити все за планом.
Інструкція
1
Не просіть студента самого написати відгук. Це поширена практика - якщо керівник не знає, що писати, він просить практиканта самостійно скласти характеристику, щоб потім поставити печатку і підпис. Це непрофесійно і неправильно. Витратьте десять хвилин свого часу на складання характеристики.
2
Зробіть типову заготовку файлу Word на комп'ютері, збережіть її на майбутнє - наступного разу, коли студенти будуть проходити у вас практику, ви зможете складати характеристики набагато швидше за допомогою цього шаблону. Для заготовки використовуйте фірмовий бланк, який організація використовує для написання листів і ділових паперів (на бланку повинні бути вказані реквізити підприємства, електронна пошта, телефон, ІПН, адреса сайту).
3
Впишіть в бланк прізвище, ім'я та по батькові студента і номер його студентського квитка. Вкажіть терміни практики, її тривалість. Далі необхідно описати виконану практикантом роботу і охарактеризувати її якість. В першу чергу перерахуйте, яку роботу студент виконував особисто (ознайомився з внутрішніми документами, проаналізував діяльність підприємства, вивчив структуру організації), вкажіть, яка робота проводилася з колективом (організація семінару, спілкування з клієнтами). Робота студента повинна відповідати цілям практики, які вказані в методичці або напрямку на практику, і виду практики (навчальна, виробнича, ознайомча). Вказуйте тільки ті види робіт, які підходять під тему практики і відповідають спеціальності студента.
4
Дайте оцінку діяльності студента - не йому самому, а його роботі. Оцініть ставлення практиканта у виконуваній роботі, його дисциплінованість, старанність, знання, вміння та навички.
5
Поставте оцінку за проходження практики. Тут все дуже просто - на основі попередньої характеристики зробіть висновок про підсумкову оцінку та закінчите пропозицією «Студент Іванов Олександр заслуговує оцінки« Відмінно »або« Добре ».
Корисна порада
Оформлення характеристики на практиканта: лист формату А4, шрифт 12-14, полуторний інтервал.
Обов'язковою розділом щоденника студента, що проходив практику, є характеристика керівника. Це може бути і самостійний документ, який додається до звіту з виробничої або переддипломної практиці .
Інструкція
1
До змісту характеристики пред'являються певні вимоги. Вона обов'язково повинна включати достовірні відомості про місце проходження практики, інформацію про підприємство чи організацію та його реквізити. Починатися вона може, наприклад, так: «Під час проходження практики в ВАТ« Агоекос »(адреса підприємства, телефони) студент ...».
2
У характеристиці зазначаються терміни проходження практики. Вони можуть бути розташовані в довільному місці характеристики, наприклад, в заголовної частини: «Характеристика на студента Іванова І. І., що проходив виробничу практику в ТОВ« Ялина »з 18.06.2010 р по 30.07.2010г.».
3
В характеристику слід включити посадові обов'язки студента-практиканта. Наприклад, «В посадові обов'язки практиканта Сидорова М. І. входило складання кредитних договорів, перевірка наданих клієнтами відомостей, оформлення архівної документації».
4
Потім потрібно включити пункт, що стосується придбаним студентом практичних навичок і теоретичних знань в процесі проходження практики. Наприклад, «Студент вивчив виробничу структуру підприємства, засвоїв принципи документообігу, порядок складання звітності».
5
Після цього підбиваються результати роботи студента, і виставляється оцінка за неї: «Керівництво ТОВ« Градстрой »позитивно оцінює роботу студента Сидорова М. І. Усі поставлені завдання виконувалися ним у строк, якість виконання роботи було дотримано. Результати роботи студента заслуговують оцінки «Відмінно».
6
У характеристиці також потрібно відзначити професійні якості практиканта («Компетентний у фінансовій сфері, проявляє інтерес до документації, має навички ведення переговорів, добрий виконавець»), а також особисті дані («Товариський, доброзичливий, швидко знаходить спільну мову з колективом , дисциплінований »).
7
Закінчується характеристика підписом, датою та печаткою керівника практики від організації.