Як навчитися вирішувати завдання по генетиці.

Вивчення генетики супроводжується вирішенням завдань. Вони наочно показують дію закону успадкування генів. Більшості учнів рішення цих задач здається неймовірно складним. Але, знаючи алгоритм рішення, ви легко впораєтеся з ними.
Інструкція
1
Можна виділити два основних типи генетичних задач. У першому типі завдань відомі генотипи батьків. Визначити необхідно генотипи нащадків. Спочатку визначте, який аллель є домінантним. Знайдіть рецесивний аллель. Запишіть генотипи батьків. Випишіть всі можливі типи гамет. З'єднайте гамети. Визначте розщеплення.
2
В задачах другого типу все навпаки. Тут відомо розщеплення в потомстві. Потрібно визначити генотипи батьків. Знайдіть так само, як і в задачах першого типу, який із алелів є домінантним, який - рецесивним. Визначте можливі типи гамет. За ним визначте генотипи батьків.
3
Щоб вирішити задачу правильно, прочитайте її уважно і проаналізуйте умову. Щоб визначити тип задачі, з'ясуйте, скільки пар ознак розглядається в задачі. Зверніть увагу також на те, скільки пар генів контролюють розвиток ознак. Важливо з'ясувати, гомозиготні або гетерозиготні організми схрещуються, який тип схрещування. Визначте, незалежно чи зчеплене успадковуються гени, скільки генотипів утворюється в потомстві і чи пов'язано успадкування з підлогою.
4
Приступите до вирішення завдання. Зробіть коротку запис умови. Запишіть генотип або фенотип особин, що беруть участь в схрещуванні. Визначте і відзначте типи утворилися гамет. Запишіть генотипи або фенотипи потомства, отриманого від схрещування. Проаналізуйте результати, запишіть їх в чисельному співвідношенні. Напишіть відповідь.
5
Пам'ятайте, що кожному типу схрещування відповідає особливе розщеплення за генотипом і фенотипом. Всі ці дані можна знайти в підручниках або інших посібниках. Випишіть всі формули на окремий аркуш і тримайте його завжди під рукою. Також ви можете скористатися спеціальними таблицями для вирішення задач з генетики.