Як написати рецензію на концерт.

Рецензія є гарною можливістю поділитися своїми враженнями про минулий концерті, зібрати всі думки воєдино і розкласти їх по поличках. Але щоб її захотіли прочитати інші, вона повинна бути написана грамотно і цікаво.
Інструкція
1
Щоб рецензія вийшла витриманою і чіткою, перед її написанням складіть план. Виділіть основні моменти, які ви хочете освітити, розставте відбувалося в хронологічному порядку, зробіть помітки по тим пунктам, для яких у вас вже готові ідеї. Складений план допоможе дотримуватися структури оповідання, не забути важливих деталей і не зробити занадто багато зайвих відступів.
2
Напишіть вступ до рецензії. У ньому ви можете вказати основні відомості про що виступало колективі, розповісти, що послужило причиною відвідування вашого міста (якщо виступали приїжджі). Також у вступі можна написати про свої очікування напередодні концерту і розповісти про те, підтвердилися вони чи ні.
3
Напишіть про все докладно, бажано в хронологічному порядку. Опишіть настрій, який панував в залі перед концертом, про те, як музиканти виходили на сцену, спілкувалися вони з глядачами або просто відіграли свій сет. Окремо розкажіть про зіграних композиціях. Відзначте ті з них, які викликали найбільший резонанс в залі для глядачів. Якщо серед них були зовсім нові музичні композиції (або, навпаки, давно не виконувалися), обов'язково згадайте і про це.
4
Розкажіть про концертні костюмах виступали: були присутні вони чи ні. Напишіть про те, характерно це для них. Якщо концертна програма була театралізованої або в ній брали участь запрошені гості, більш докладно розкажіть про це у своїй рецензії.
5
Дайте загальну оцінку минулому концерту. Виділіть його сильні і слабкі сторони. Загострити увагу на те, які помилки були допущені, як їх можна було уникнути. Якщо у вашому розпорядженні є інтерв'ю з музикантами, яке вони дали до або після концерту, вставте в рецензію найцікавіші витримки. При бажанні прокоментуйте їх. Такі ремарки зроблять рецензію більш цікавою і змістовною.
6
Перечитайте написане, щоб знайти і виправити помилки. Приберіть зайве, перепишіть фрази, які важкі для сприйняття. Дайте прочитати рецензію комусь із знайомих, щоб вони вказали на недоліки матеріалу.
Перш ніж вас допустять до захисту дослідницької роботи, вам необхідно її не тільки підготувати і оформити згідно методичним вимогам, але й отримати на неї рецензію заявленого в наказі рецензента. Це може бути людина як з вашого або суміжній кафедри, так і з іншого університету. Але в кожному разі він буде компетентний в темі вашої дослідницької роботи.
Вам знадобиться
  • Дослідницька робота і аналітичні здібності
Інструкція
1
На самому початку рецензії вказується назва ВНЗ, факультету та кафедри. А також пишеться прізвище, ім'я, по батькові студента і тема його дослідницької роботи.
2
Наступним пунктом необхідно вказати: - кількість сторінок в роботі; - кількість глав; - кількість посилань на джерела; - наявність додатків.
3
Далі за п'ятибальною системою оцінюється кожен з критеріїв в перерахованих розділах рецензії: - якість літературного огляду; - методологічний апарат дослідження; - обговорення результатів дослідження; - оформлення дослідницької роботи; - апробація результатів дослідницької роботи.
4
Рецензія на якість літературного огляду включає в себе оцінку наступних критеріїв: - обгрунтованість теоретичних і методологічних посилок; - визначення термінів і понять, коректність їх використання; - коректність цитувань і посилань на запозичення з робіт інших авторів; - ступінь глибини аналізу робіт в проблемному полі; - глибина орієнтації в періодичних виданнях з проблеми; - рівень структурованості теоретичного матеріалу; - обгрунтованість виходу на мету дослідження.
5
Рецензія методологічного апарату дослідження передбачає оцінку за критеріями: - обґрунтування актуальності теми; - відповідність змісту роботи заявленій темі; - відповідність мети теми дослідження; - узгодженість мети і завдань; - визначення предметно-об'єктної області дослідження; - правильність формулювання гіпотез ; - правильність формування вибірки випробовуваних, достатність її обсягу; - ретельність обробки експериментальних даних; - використання методів забезпечення достовірності та обґрунтованості висновків (математико-статистична обробка, комп'ютерні програми); - коректність формулювання власних висновків; - відповідність висновків та укладення цілям і завданням дослідження .
6
Обговорення результатів дослідження ведеться за наступними критеріями: - повнота вирішення поставлених завдань; - інтерпретація отриманих результатів; - достовірність отриманих результатів; - ступінь новизни результатів; - зіставлення результатів дослідження з даними інших досліджень з даної проблеми; - якість практичних рекомендацій або формують програм.
7
Рецензія на оформлення дослідницької роботи відображає наступні пункти: - правильність оформлення бібліографії; - правильність оформлення цитат і посилань; - правильність оформлення таблиць і малюнків в тексті і додатків; - ступінь необхідності і достатності використання ілюстративного матеріалу (таблиць, графіків, діаграм, малюнків і так далі).
8
Пункт «Апробація результатів дослідження» полягає у вказівці кількості наукових публікацій і наявності актів впровадження.
9
По кожному з розділів виводиться середня оцінка.
10
У висновку вказується підсумкова оцінка рецензента і підтвердження того, що дослідницька робота відповідає вимогам.
Корисна порада
Рецензент може додати свої зауваження та пропозиції.