Як оформити титульний лист дипломної роботи. Титульний аркуш дипломного проекту.

Дипломна робота - це підсумок діяльності студента за весь період навчання. У ній в повній мірі повинні відображатися всі придбані ним знання та навички і, відповідно, його право на отримання кваліфікації спеціаліста. Тому підготовка та оформлення дипломного проекту вимагає особливої уваги. В першу чергу це стосується першого титульного аркуша, оскільки саме він є «обличчям» всієї роботи.
Інструкція
1
Насамперед, візьміть до уваги, що будь дипломна робота оформляється відповідно до встановлених вимог державного стандарту (ГОСТ). Це означає, що оформлення не тільки має включати всі необхідні відомості у відповідній формі, але і не містити нічого зайвого. Тому не використовуйте при роздруківці титульного аркуша ніяких додаткових рамочок, підкреслень, віньєток, навіть якщо вам здається, що вони значно прикрасять вашу роботу.
2
Титульний лист дипломної роботи повинен бути набраний у форматі Word шрифтом TimeNewRoman 14 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5. Хоча нумерація сторінок в дипломній роботі починається з першого титульного листа, номер сторінки на ньому не ставиться.
3
Для друку титульного аркуша роботи створіть окремий файл у форматі Word. Встановіть курсор на самій першому рядку вгорі аркуша і наберіть повну офіційну назву того відомства чи міністерства, до якого відноситься ваш вуз. Якщо ви не впевнені в правильності формулювання, уточніть її в деканаті факультету або на своїй кафедрі. Вирівняйте назва відомства по центру сторінки.
4
Відступіть на кілька порожніх рядків вниз і так само по центру напишіть повну назву вашого факультету і, рядком нижче, назва кафедри. Відбийте ще кілька порожніх рядків і по центру сторінки без лапок наберіть фразу «Дипломна робота». Двома рядками нижче напишіть назву роботи. Зверніть увагу, що назва дипломного проекту пишеться без лапок і без слова «тема». Майте на увазі, що на титульному аркуші не допускаються переноси і скорочення в словах. Тому, якщо назва роботи досить довге, подбайте про його красивому розташуванні в центрі сторінки.
5
Відступіть на кілька рядків вниз і з правого боку аркуша (вирівнювання по правому краю) напишіть відомості про себе, як виконавця, і про своє наукового керівника. Інформація про виконавця включає повне ПІБ, назва спеціальності, код групи. Відомості про наукового керівника включають його ПІБ, вчений ступінь у скороченому вигляді та наукове звання. Приміром, П.П. Іванов, д.ф.-м.н., професор (П.П. Іванов, доктор фізико-математичних наук, професор).
6
У самому низу аркуша по центру напишіть назву міста, в якому знаходиться вуз, і рядком нижче рік захисту дипломної роботи. Місто і рік вказуються без літери «Г». Наприклад, «Москва, 2012».
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=KZZUEJ3meTU
Корисна порада
При оформленні роботи не забувайте, що всі дипломні проекти здаються в переплетеному друкарським способом вигляді, тому внести перед самою захистом які-небудь зміни ви вже не зможете. Подбайте перед здачею в друкарню, щоб оформлення роботи і особливо титульного листа було абсолютно правильним. Перевірте зайвий раз все дрібниці.