Як виправити помилку в балансі.

Все ми часом допускаємо помилки. Не виключенням є і випадки заповнення бухгалтерського балансу. Так, можуть бути допущені неточності по неуважності, в результаті несправності обчислювальної техніки, або внаслідок неповної інформованості. Помилки можуть бути локальними (із спотворенням інформації в одному обліковому регістрі) або транзитні, коли помилка автоматично фіксується в декількох облікових регістрах. Існує декілька способів виправлення неточностей у бухгалтерському обліку.
Інструкція
1
Використовуйте коригувальний спосіб для виправлення помилок в балансі. Закресліть неправильний текст або суму і напишіть над ним виправлене значення. Закреслення необхідно робити однією рисою таким чином, щоб помилка легко читалася при необхідності. Навіть якщо неточність стосується однієї цифри, закреслювати необхідно повністю всю суму в рядку.
2
При внесенні виправлень вказуйте дату коригування, яка підтверджується підписом особи, виконав дану дію. Коригуючий спосіб підходить для виправлення таких помилок, як описки, неправильний підрахунок підсумків, внесення запису не в той обліковий реєстр. Вносити виправлення таким методом можна тільки в тому випадку, коли звіт ще не був зданий.
3
Вносьте запису додаткових проводок у випадку, якщо в регістрі вказана сума менше реальної, але при цьому кореспонденція рахунків проведена правильно, з використанням менших величин, ніж потрібно. Складіть другу бухгалтерську проводку з аналогічною кореспонденцією рахунків на величину, яка виправить допущену помилку.
4
Скористайтеся методом «червоне сторно» з внесенням сторнувальних записів для виправлення помилок. Цей спосіб підходить для виправлення неточностей в кореспонденції рахунків або в разі відображення суми більшої, ніж зафіксовано в господарської операції. При сторнуванні необхідно червоними чорнилом повторити зроблену помилковий запис, після чого проводиться прирівнювання до нуля.
5
Внесіть правильну запис звичайним способом, в результаті чого буде вважатися, що виправлена новий запис є первісною записом. Цей метод підходить для виправлення помилок для підбиття підсумків за обліковими регістрами і складання звітності.
6
Оформіть довідку із зазначенням допущеної помилкового запису, якщо звіт по балансу вже зданий. Виправляти помилки в цьому випадку доводиться при складанні бухгалтерського обліку для наступного звітного періоду.