Як знайти проміжки зростання функцій.

Нехай задана функція - f (x), визначена своїм рівнянням. Завдання полягає в тому, щоб знайти проміжки її монотонного зростання або монотонного убування.
Інструкція
1
Функція f (x) називається монотонно зростаючою на проміжку (a, b), якщо для будь-якого x, що належить цьому проміжку, f (a) f (x)> f (b) .Якщо не дотримується жодна з цих умов, то функцію можна назвати ні монотонно зростаючою, ні монотонно спадною. У цих випадках потрібне додаткове дослідження.
2
Лінійна функція f (x) = kx + b монотонно зростає на всій своїй області визначення, якщо k> 0, і монотонно убуває, якщо k <0. Якщо k = 0, то функція є константою і її не можна назвати ні зростаючою, ні спадною.
3
Експоненціальна функція f (x) = a ^ x монотонно зростає на всій області визначення, якщо a> 1, і монотонно убуває, якщо 0