Як розрахувати витрати виробництва.

Витрати на виробництво продукції, а також на подальшу реалізацію товарів, що випускаються, являють собою сумарний витрата всіх необхідних факторів виробництва (матеріалів, основних фондів, сировини, енергії, палива, трудових ресурсів). Як правило, витрати повинні бути виражені в грошовій формі.
Інструкція
1
Загальні витрати можна розрахувати у вигляді суми постійних і змінних витрат фірми. Вони являють собою величину грошових коштів підприємства, які були витрачені на виробництво продукції.
2
Щоб порахувати розмір середніх витрат необхідно загальні витрати розділити на кількість випущеної продукції. Це валові витрати, які потрібні на одиницю продукції.
3
У свою чергу, економічні чи нижчі витрати являють собою господарські витрати, які понесло підприємство в процесі своєї діяльності. До складу цих витрат входять: ресурси, придбані організацією, внутрішні її ресурси, нормальна прибуток, який розглядається підприємцем як величина певної компенсації за ризики в бізнесі.
4
Саме тому економічні витрати бізнесмен ставить собі в ролі обов'язки, щоб відшкодувати їх через ціну в першу чергу, і якщо це йому не вдається, то він змушений буде піти з ринку в яку-небудь іншу сферу виробництва.
5
Існують і інші - бухгалтерські витрати, які мають на увазі під собою грошові витрати, здійснювані компанією з метою придбання необхідних факторів виробництва на стороні. При цьому бухгалтерські витрати є завжди менше економічних, тому як вони враховують лише реальні витрати, витрачені на придбання у зовнішніх постачальників необхідних ресурсів, оформлені юридично і існуючі в явній формі, що й буде підставою для складання бухгалтерського обліку.
6
У свою чергу, бухгалтерські витрати мають у своєму складі: прямі і непрямі витрати. Прямі витрати складаються з витрат, витрачених тільки на виробництво. Непрямі витрати включають в себе всі витрати, без яких компанія просто не зможе нормально функціонувати: накладні витрати, виплату відсотків банкам амортизаційні відрахування.
7
Альтернативні витрати - всі кошти, витрачені на виробництво тих товарів, які підприємство виробляти не стане, так як застосовує ресурси при виробництві цього товару. Таким чином, альтернативні витрати - це всі витрати втрачених можливостей. Щоб знайти альтернативні витрати, необхідно з економічних витрат відняти бухгалтерські витрати.