Як повернути авансовий платіж.

Авансові платежі є популярними в багатьох сферах діяльності. Однак іноді виникають ситуації, що вимагають повернення вже проведеного авансового платежу. Даний процес на території Російської Федерації регламентується законодавчо.
Вам знадобиться
  • Договір на покупку товару.
Інструкція
1
Багато видів діяльності пов'язані з внесенням авансових платежів. Під авансовим платежем мається на увазі внесення грошових коштів в рахунок оплати робіт, послуг або товарів попередньо, тобто до одержання товару або виконання послуг. Популярність авансового платежу обумовлена тим, що вони являють собою одну з форм вкладень у справу і включаються в активи фірми, яка його надає.
2
Авансові платежі можуть проводитися в різних сферах: податкові платежі, митні платежі, оплата товарів/послуг та інші. Кожен з окремих випадків законодавчо регулюється прийнятими в даній сфері законами Російської Федерації і Постановами уряду.
3
У разі авансового платежу підприємця з оподаткування та подальшим припиненням ним підприємницької діяльності проводиться повернення надміру сплачених сум відповідно до правил статті 78 Податкового Кодексу Російської Федерації.
4
Також можлива ситуація різкого падіння або зростання доходів від проведеної підприємницької діяльності (більш ніж на 50%). У даній ситуації від підприємця потрібно подача нової податкової декларації, що тягне за собою перерахунок податковим органом сум авансових платежів за строками оплати на поточний рік.
5
Проведення авансового платежу при купівлі товару або укладенні договору на надання певних видів послуг оформляється документально з описом всіх можливих наслідків внесення даного платежу. Окремим пунктом розглядається питання про можливість розірвання даного договору і наступними за ним діями щодо повернення/не повернутих авансового платежу (що обумовлено причинами розірвання договору).
6
Слід розрізняти поняття «завдаток» і «авансовий платіж». У більшості випадків повернення завдатку в подібних ситуаціях не передбачено. Якщо ж термін «завдаток» вжито ні, дана сплачена сума вважається авансовим платежем.
Зверніть увагу
При складанні договору бажано спочатку передбачити сувору й однозначну формулювання можливості повернення авансового платежу.
Корисна порада
Оскільки повернення авансового платежу передбачений законодавчо, виникаючі питання можуть бути розглянуті в судовому порядку.