Як скласти калькуляцію витрат.

Калькуляція витрат підприємства визначається для розрахунку фактичної чи планової собівартості продукції, щоб надалі розрахувати правильну оцінку вироби та середні витрати виробництва. Складанням калькуляції займається, як правило, планово-економічний відділ компанії на підставі даних бухгалтерського обліку.
Інструкція
1
Складіть список калькуляційних статей підприємства, які відповідають галузевим інструкціям з обліку, планування та аналізу собівартості продукції, виробленої компанією. В даний перелік можуть входити: сировина і матеріали, покупна продукція, послуги сторонніх організацій, поворотні витрати, витрачений паливо і енергія, заробітна плата робітників, відрахування в бюджет, витрати на підготовку виробництва, витрати на утримання виробництва, втрати в разі шлюбу, комерційні витрати та інші виробничі витрати підприємства.
2
Проведіть калькулювання собівартості продукції та облік витрат на виробництво по повній собівартості виробу. Віднесіть прямі витрати на собівартість окремих видів продукції, а в кінці звітного періоду розподіліть непрямі витрати між цими видами продукції відповідно до виробничої базою. Таким чином, буде розрахована величина загальних витрат на виробництво продукції.
3
Визначте планову калькуляцію витрат на виготовлення однієї одиниці продукції. Дана величина визначає витрати компанії на планований період, використовується для розрахунку ціни для своєї продукції і залишається незмінною на весь розрахунковий період.
4
Складайте нормативну калькуляцію витрат у разі зміни вихідних даних. Даний показник використовується для аналізу та контролю виробничих процесів, розрахунку фактичної собівартості продукції та визначення відхилень від плану.
5
Відбивайте за даними бухгалтерського обліку фактичну калькуляцію витрат виробленої продукції. Вона відображає витрати і втрати підприємства, які не враховувалися в попередньої калькуляції. Складання даної характеристики дозволяє правильно проводити планування та аналіз фінансово-господарської діяльності організації.