Як створити структуру підприємства.

Організаційна структура являє собою документ, що встановлює якісний і кількісний склад підрозділів компанії, а також схематично відображає розпорядок їх взаємодії. Структура підприємства, як правило, встановлюється виходячи із сутності та обсягу завдань, що вирішуються фірмою, інтенсивності та спрямованості, сформованих в організації документаційних та інформаційних потоків, з урахуванням її матеріальних і організаційних можливостей.
Інструкція
1
Сукупність усіх виробничих підрозділів (ділянок, цехів, обслуговуючих господарств) прямо або побічно беруть участь у виробничій діяльності, їх склад і кількість визначають виробничу структуру організації.
2
При цьому до факторів, що впливає на виробничу структуру компанії, відносять характер своєї продукції, масштаб виробництва, технологію її виготовлення, ступінь спеціалізації підприємства і його кооперування з іншими фірмами, а також рівень спеціалізації виробництва у внутрішньому стані підприємства.
3
Існує три етапи виробничої структури компанії: технологічний, предметний і змішаний. Ознака предметної структури увазі під собою спеціалізацію робочих ділянок на виготовленні певних виробів. В свою чергу, ознака технологічної структури - це спеціалізація цехів фірми з виконання певної області виробничого процесу. Наприклад, наявність ливарного або механічного цехів на заводі.
4
Необхідно визначити характер виконуваної роботи. Щоб виконати завдання даної стадії слід розбити їх на підпункти, які передбачатимуть певні види робіт. Приміром, постановка задач, твір розрахунку необхідної кількості робіт, усунення непотрібних робіт і дублювання, план розробки самого процесу, також перевірка (проводиться, щоб не упустити будь-яку важливу складову область роботи).
5
Розподіл всіх робіт між конкретними елементами менеджменту. Цей етап передбачає: встановлення обов'язкових стандартів або норм (наприклад, визначення допустимого кількості посадових обов'язків між керівниками всіх рівнів); технічні методики в рамках наукових методів управління (аналізування робочого часу, дослідження методів, а також організації праці); встановлення співробітництва всіх працюючих осіб в рамках підприємства.