Як розрахувати штатну чисельність. Як расчитать чисельність при змінному графік.

Для сприяння зростанню ефективності роботи підприємства, а також для оптимізації умов праці та відпочинку співробітників, неодмінною умовою є визначення необхідної чисельності співробітників, для чого ви можете використовувати одну з універсальних методик розрахунку.
Вам знадобиться
  • - статистичні дані про конкретному підприємстві.
Інструкція
1
Сучасні кризові умови ставлять перед кожним керівником питання оптимізації чисельності персоналу організації. В цьому випадку вам, як керівнику, необхідно скористатися перевіреними статистичними методами.
2
Наберіть співробітників в такій кількості, щоб не було перевитрати фонду заробітної плати, але при цьому раціонально б використовувалося робочий час при оптимальному навантаженні, що дозволяє не тільки підтримувати певний рівень ефективності праці співробітників, але, бажано, і підвищувати його. При такій оптимальної чисельності штату ви зможете забезпечити співробітникам нормальний трудовий режим з необхідною кількістю днів відпочинку, враховуючи невихід деяких співробітників на роботу (відпустки, лікарняні і т. Д.)
3
Основна методика розрахунку оптимальної кількості працівників на підприємстві передбачає досить нескладний розрахунок. Загальна кількість працівників на підприємстві ви можете обчислити за такою формулою: Ш = Н? Кн, в якій: Ш - оптимальна штатна чисельність (не враховуєте технічний персонал); Н - нормативна чисельність співробітників; Кн - плановий коефіцієнт невиходів на роботу.
4
Нормативну чисельність співробітників розрахуйте за наступною формулою: Н = Оп/(Фрв? Hв? Квн), в якій: Оп - плановий обсяг робіт; Фрв - фонд (в годинах) робочого часу; Нв - норма виручки; Квн - коефіцієнт виконання норм (плановий) - відношення планової виручки за відповідний період планованого року до аналогічного періоду минулого року.
5
Плановий коефіцієнт невиходів на роботу можна дізнатися так: Кн = 1 + Дн, в якій: Дн - частка (згідно з виробничим календарем) неробочого часу в загальному фонді робочого часу, т. Е. Годинник невиходу окремого працівника, розділені на загальна кількість його робочих годин на певний період.
6
Сформувати оптимальну чисельність штату необхідно не тільки з точки зору ефективності виконання виробничих завдань, але і з точки зору оптимальності управління вами даними колективом, для створення умов нормального функціонування підприємства.
Зверніть увагу
Оптимальна чисельність - величина для кожного підприємства змінна, залежно від змін умов праці, определяющихся науково-технічним прогресом і перепрофілюванням підприємства.
Корисна порада
Штатна чисельність співробітників може бути скоригована в залежності від сфери діяльності підприємства прийняттям сезонних працівників або співробітників на неповний робочий день.