Як знаходити довжину.

Завдовжки прийнято позначати відстань між двома точками якого-небудь відрізка. Це може бути пряма, ламана або замкнута лінія. Обчислити довжину можна досить простим шляхом, якщо знати деякі інші показники відрізка.
Інструкція
1
Якщо вам потрібно знайти довжину сторони квадрата, то це не складе труднощів, якщо вам відома його площа S. У зв'язку з тим, що всі сторони квадрата мають однакову довжину, обчислити величину однієї з них можна за формулою: a = ? S.
2
У випадку, коли потрібно прорахувати довжину сторони прямокутника, скористайтеся значеннями його площі s і довжини іншого боку b. З формули a = S/b ви отримаєте шукане значення.
3
Щоб визначити довжину кола, тобто замкнутої лінії, яка утворює коло, скористайтеся значеннями: r - її радіусом і D - діаметром. Діаметр можна обчислити, помноживши радіус кола на 2. Відомі вам значення підставте в формулу визначення довжини кола: C = 2? R =? D, де? = 3,14.
4
Для обчислення довжини звичайного відрізка скористайтеся методом експерименту. Тобто візьміть лінійку і вимірюйте.
5
Для того щоб обчислити довжину сторони такої фігури, як трикутник, вам знадобляться розміри двох інших сторін, а також величини кутів. Якщо ви маєте справу з прямокутним трикутником, і один з його кутів дорівнює 60 градусам, то величину його катета можна визначити за формулою a = c * cos ?, де c - гіпотенуза трикутника, а? - Кут між гіпотенузою і катетом.
6
Крім цього, якщо ви володієте такими відомими величинами, як висота b і площа S трикутника, то довжину сторони, яка є підставою, можна дізнатися завдяки формулі a = 2? S/ b.
7
Що стосується правильного багатокутника, то довжину його сторони можна прорахувати, керуючись формулою an = 2R * sin (?/2) = 2r * tg (?/2), де R - радіус описаного кола, r - радіус вписаного кола, n - кількість кутів.
8
Якщо ви хочете обчислити довжину равносторонней фігури, навколо якої описана окружність, то зробити це можна за формулою an = R? 3, де R - радіус кола, n - кількість кутів фігури.
Вектор в геометрії - це спрямований відрізок, який характеризується упорядкованим парою точок у евклідовому просторі. Довжиною вектора називають число, яке дорівнює довжині відрізка формуючого вектор.
Інструкція
1
Знайдемо квадрат довжини вектора. Він дорівнює сумі квадратів його координат. Тобто необхідно звести в квадрат кожну координату і отримані результати скласти.
2
Знайдемо безпосередньо довжину вектора. Вона дорівнює квадратному кореню з суми координат вектора. Знову отримане число і буде довжиною вихідного вектора.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=7LKtsbvFlAM