Теза роботи: Як підібрати правильно. Як підібрати роботу.

Студентам та аспірантам часто доводиться стикатися з такою формою наукової діяльності як написання тез. Тези широко використовують на різних конференціях, публічних виступах, захистах, а так само для публікацій в наукових збірниках, коли повний виклад матеріалу неможливо через обмеження обсягу. Крім того, підготовка тез часто потрібно в якості попереднього етапу при написанні великої наукової або навчальної роботи: курсової, дипломного проекту, дисертації.
Інструкція
1
Незалежно від того, пишете ви тези по вже існуючій роботі або тільки ще підготовлювану, принципи їх складання приблизно однакові. Тези - це стислі положення, кожне з яких розкриває одну певну ідею. Вони не припускають великого об'єму і традиційно складають не більше 2-3 друкованих аркушів формату А4.
2
Якщо ви готуєте тези по вже наявній великій роботі, в першу чергу уважно прочитайте її та виділіть основні ідеї та затвердження. Для зручності відзначте відповідні фрагменти в тексті і випишіть їх окремо. Ви отримаєте короткий конспект роботи.
3
Прочитайте отриманий текст і подумайте, наскільки логічною і цілісної вийшла його структура. При необхідності поміняйте окремі тези місцями, щоб чітко простежувалася основна ідея роботи.
4
Переформуліруйте отримані тези своїми словами, лише час від часу використовуючи прямі цитати з оригінального тексту. При цьому видаліть всі несуттєві приклади, цифри і опису. У вас повинно залишитися тільки чітке, послідовне виклад основних положень вихідної роботи.
5
Якщо загальний обсяг тексту тез у вас перевищує 3 сторінки, набрані 12 шрифтом, подумайте, як ви можете скоротити виклад. Приберіть все побічні відступу і приклади, спростите складні і громіздкі граматичні конструкції. Переконайтеся, що кожне положення розкриває тільки одну головну думку.
6
Готовий текст тез доповніть коротким введенням, яке розкриває тему та завдання роботи. Обов'язково складіть висновок, що містить всі головні висновки дослідження. Додайте перелік основних наукових джерел, використаних при підготовці дослідження.
7
Якщо ви готуєте тези для майбутньої об'ємної роботи, зберігайте той же принцип дій. Тільки замість попереднього початкового вивчення вихідного матеріалу, продумайте, які основні ідеї ви маєте намір викласти у вашій роботі. Складіть своєрідний каркас з гіпотез і положень, які ви маєте намір розглянути. У вступі сформулюйте завдання, які ви ставите перед собою в рамках даного дослідження та основні методи їх вирішення.