Як написати дослідницьку роботу в школу. Як написати дослідницька роботу.

Дослідницька робота, на відміну від реферату, припускає крім викладу вивченого матеріалу ще й вирішення певної наукової проблеми, розгляд її з різних точок зору і висловлювання власних припущень.
Інструкція
1
Визначтеся з темою роботи. Вона повинна бути не дуже широкою, але в той же час не дуже вузькою. Наприклад, «Історія Англії в 19 столітті» - це дуже широка і невизначена тема, а «Танки, використовувані СРСР в 1941 році» - занадто вузька.
2
Оберіть проблему, яку збираєтеся висвітлити у своїй роботі. В даному випадку проблема - це якесь наукове протиріччя або питання, що вимагає рішення.
3
Поставте перед собою мету - те, чого ви хочете досягти в хоті роботи над обраною темою і проблемою. Пропишіть завдання - більш дрібні кроки, які приведуть вас до досягнення мети. Мета і завдання відповідають на питання «що зробити?».
4
Визначте актуальність обраної теми і проблеми, тобто значимість їх вивчення.
5
Пропишіть тему, проблему, мету, завдання і актуальність у вступі. Також у введенні зробіть короткий огляд 3-4 використаних джерел інформації.
6
Вивчіть кілька джерел інформації з обраної вами темі. Це можуть бути підручники, навчальні посібники, хрестоматії, журнали, наукові статті. Виділіть точки зору, існуючі в зв'язку з обраної вами проблемою. Якщо це необхідно, проведіть досліди, опитування цільової аудиторії, інтерв'ю і т.п. Проаналізуйте інформацію, результати аналізу викладіть в основній частині дослідницької роботи. Також в основній частині пропишіть власні міркування і думка, якого ви самі дотримуєтеся з даної проблеми.
7
У висновку пропишіть детально всі висновки, які ви зробили в ході вашого дослідження. Відзначте, чи була досягнута мета і до чого ви прийшли в ході роботи над обраною проблемою.
8
Складіть список літератури, яку ви використовували при написанні дослідницької роботи. Якщо ви проводили опитування та інтерв'ю або ставили досліди, то зробіть додаток, в якому відобразіть результати ваших досліджень. Найкраще з висновками, до яких ви прийшли на підставі отриманих даних.