Як скласти фотографію робочого дня. карта робочого дня.

Фотографія робочого дня - це один з методів спостереження, що дозволяє виявляти процеси, що відбуваються під час робочого дня, заміряти їх і на основі отриманих даних оптимізувати. Це також і своєрідний і ефективний інструмент тайм-менеджменту. Скласти її нескладно, допомогти в цьому може карта фотографії робочого дня.
Вам знадобиться
  • Бланк карти "Фотографія робочого дня".
Інструкція
1
Ознайомтеся з технологічним процесом і робочим місцем. Приготуйте карту фотографії робочого дня (наглядова лист). Позначте однойменні витрати робочого часу індексами (кодами) - це перерви, обслуговування робочого місця, основні і часто повторювані операції і т.п. Запишіть загальні відомості про робоче місце: про час роботи, про використовуване обладнання. Також необхідно попередити персонал про проведеної діагностиці. Якщо персонал робитиме самоспостереження, то слід сформулювати основні операції, щоб співробітники не вигадували їм розлогі найменування, що утрудняють обробку.
2
З самого початку зміни безперервно спостерігайте і послідовно фіксуйте в бланку кожен вид діяльності, що їх операції, час перебування в різних зонах, будь перерви в роботі. Спостереження фіксуються по поточному часу, тобто в момент початку дії заповнюйте графу «Найменування роботи» (в інших аркушах називається «Елемент витрат робочого часу»), в момент закінчення дії вказуйте поточний час. Час початку нової операції не фіксується, т.к. мається на увазі, що воно збігається з закінченням попередньої. Простоювання необхідно супроводжувати коментарями в графі «Примітка» про причини простою: погана організація праці, самовільні відлучки від місця роботи, відволікання співробітника, виробничі збої і т.д.
3
Проаналізуйте результати спостереження. В першу чергу заповніть графу «Тривалість», вирахувавши її як різницю між часом початку та часом закінчення дії. Також заповніть графу «Код роботи» (в інших бланках може бути «Індекс витрат»), проставивши розроблені в підготовчому етапі індекси однойменних робіт. Підсумуйте витрати по однойменних роботам і заповніть частину під таблицею спостереження. Розробіть рекомендації, виходячи з цілей проведення фотографії робочого дня. Рекомендації можуть бути спрямовані на ліквідацію втрат робочого часу, корекцію нормативів робочого дня і т.п.
Фотографія робочого дня - це результат спостереження, яке проводиться з метою визначення всіх витрат робочого часу протягом зміни або певної її частини. При цьому фотографія не показує технологію виконання виробничого процесу, а тільки зазначає всі події в його перебігу.
Інструкція
1
При проведенні атестації робочих місць за шкідливими умовами праці необхідно зробити особисту фотографію дня всіх співробітників або типових місць роботи. Метою складання документа, як правило, є визначення середнього часу, витраченого працівником на знаходження в різних частинах робочої зони, яке пов'язане з виконанням обов'язків, прописаних в посадовій інструкції. Складання фотографії робочого дня складається з декількох етапів. Це - здійснення підготовки до спостереження, власне спостереження і обробка його результатів.
2
Під час підготовки ознайомтеся з техпроцесом і робочими місцями, приготуйте спостережні листи, в яких приведіть основні параметри, що підлягають визначенню з подальшою оцінкою.
3
Спостереження проведіть шляхом вимірювання тривалості всіх проведених робіт з урахуванням усіх видів виробничої діяльності та перерв. До наглядової лист, який будується зазвичай у вигляді таблиці, послідовно вписуйте час і місце виконання кожного технологічного дії.
4
Порахуйте загальну кількість відпрацьованого часу, фактично витрачений на виробництво, окремо - час виконання різних техпроцесів, час простою, перерви тощо.
5
Оцініть результати досліджень. При обробці обчисліть час проведення співробітника в шкідливих умовах праці, приймаючи в розрахунок усереднене значення всіх цікавлять показників.
6
При складанні фотографії робочого дня можна визначити відповідність виробленої працівником роботи техпроцесу, а також зазначити час, витрачений на операції, під час виконання яких на працівника діють шкідливі чинники виробничого середовища.
7
Якщо ж на підприємстві є робочі місця, які підлягають атестації за умовами праці з однаковим обладнанням, технологією та однаковими умовами праці, то атестаційна комісія, як правило, виконує фотографію робочого дня тільки на одному з таких робочих місць вибірково.
8
Організуйте не менше трьох спостережень за атестується робочим місцем, результати яких потім приведіть до середнього значення і внесіть в єдину фотографію робочого дня. Це необхідно для більшої точності та об'єктивності дослідження, т.к. від отриманих даних залежить кінцева оцінка існуючих умов праці та компенсаційні виплати працівникові.