Як закрити usb порт.

Заборона використання USB-портів може бути виконаний двома методами, з використанням інструментів «Редактор реєстру» і «Редактор групових політик», що відносяться до стандартних утиліт операційної системи Microsoft Windows. Правда, останній метод вимагатиме досить великих пізнань в області ресурсів комп'ютера.
Інструкція
1
Натисніть кнопку «Пуск» для виклику головного меню системи і перейдіть в пункт «Виконати» для запуску інструменту «Редактор реєстру».
2
Розкрийте гілку реєстру HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ UsbStor і знайдіть параметр Start для виконання операції закриття USB-портів.
3
Викличте сервісне меню вибраного параметра Start подвійним кліком миші і введіть значення 4 в діалоговому вікні "Зміна параметрів DWORD».
4
Натисніть кнопку OK для виконання команди і завершите роботу утиліти «Редактор реєстру».
5
Поверніться до головного меню «Пуск» і перейдіть в пункт «Виконати» для запуску консолі MMC.
6
Введіть значення cmd у полі «Відкрити» та натисніть кнопку OK для підтвердження свого вибору.
7
Створіть файл з розширенням .adm і наступним значенням: CLASS MACHINECATEGORY !! category CATEGORY !! categoryname POLICY !! policynameusb KEYNAME "SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ USBSTOR" EXPLAIN !! explaintextusb PART !! labeltextusb DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME " Start "ITEMLIST NAME !! Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !! Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !! policynamecd KEYNAME" SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Cdrom "EXPLAIN !! explaintextcd PART !! labeltextcd DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME" Start "ITEMLIST NAME !! Disabled VALUE NUMERIC 1 DEFAULT NAME !! Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !! policynameflpy KEYNAME" SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Flpydisk "EXPLAIN !! explaintextflpy PART !! labeltextflpy DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME" Start "ITEMLIST NAME !! Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !! Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !! policynamels120 KEYNAME" SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Sfloppy "EXPLAIN !! explaintextls120 PART !! labeltextls120 DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME" Start "ITEMLIST NAME !! Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !! Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY END CATEGORYEND CATEGORY [strings] category="Custom Policy Settings "categoryname="Restrict Drives "policynameusb="Disable USB "policynamecd="Disable CD-ROM" policynameflpy="Disable Floppy" policynamels120="Disable High Capacity Floppy" explaintextusb="Disables the computers USB ports by disabling the usbstor.sys driver" explaintextcd="Disables the computers CD-ROM Drive by disabling the cdrom.sys driver "explaintextflpy="Disables the computers Floppy Drive by disabling the flpydisk.sys driver "explaintextls120="Disables the computers High Capacity Floppy Drive by disabling the sfloppy.sys driver "labeltextusb="Disable USB Ports "labeltextcd="Disable CD-ROM Drive "labeltextflpy="Disable Floppy Drive "labeltextls120="Disable High Capacity Floppy Drive "Enabled="Enabled "Disabled="Disabled "Імпортуйте його в« Групові політики ».
8
Викличте контекстне меню редактора групових політик кліком правої кнопки миші і вкажіть пункт «Вид».
9
Виберіть пункт «Фільтрація» і зніміть прапорець на полі "Показувати тільки керовані параметри політики».
10
Натисніть кнопку OK для застосування обраних змін.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=7iru55IQVtw