Як виділити дробову частину.

Речові числа, на відміну від чисел натуральних, складаються з цілої і дробової частини. Значення дробової частини завжди менше одиниці, а знаходження її в загальному випадку повинно зводитися до обчислення різниці між вихідним числом і його округленим вниз значенням. Проте залежно від форми запису вихідного числа та інструментів, які потрібно використовувати при вирішенні завдання, іноді можна обійтися і без цього.
Інструкція
1
Якщо дробову частину треба виділити в числі, яке записано у формі десяткового дробу, то просто відкиньте всі знаки, що стоять перед десятковим роздільником (коми). Все залишився і буде дробовою частиною вихідного числа. Отриманий результат можна записати як у форматі десяткового дробу, замінивши число зліва від коми на нуль, так і у формі звичайного дробу. У чисельник звичайного дробу поставте всі цифри, які стояли правіше коми в початковому числі, а в знаменник напишіть одиницю і допишіть до неї стільки нулів, скільки цифр стоїть в чисельнику.
2
Якщо дробову частину потрібно виділити в числі, записаному у форматі змішаної дробу, то просто відкиньте цілу частину - те число, яке пишеться перед дробової частиною через пробіл.
3
Якщо потрібна дрібна частина неправильної звичайного дробу, то спочатку знайдіть залишок від цілочисельного ділення чисельника на знаменник. Цим залишком замініть чисельник вихідної дробу, а знаменник залиште без змін - така дріб і буде дробовою частиною вихідної неправильного дробу.
4
Якщо необхідно знайти дробову частина будь-якого числа з використанням будь-якої мови програмування, то можна використовувати, як мінімум, два алгоритму дій. Перший полягає в знаходженні різниці між модулем вихідного числа і його округленого «вниз» значення. Наприклад, на мові PHP блок коду, який здійснює таку операцію, може виглядати так:
5
Другий алгоритм передбачає перетворення числового значення в строкове і подальше відділення знаків, що стоять в рядку після десяткового роздільника. Наприклад, на мові PHP це можна записати так: