Як знайти рівень рентабельності.

Рентабельність - один з основних показників, що характеризує ефективність діяльності підприємства. Він свідчить про рівень віддачі витрат і ступеня використання капіталу та активів в процесі виробництва і реалізації продукції.
Інструкція
1
Для оцінки рівня рентабельності існує система показників. Серед найбільш важливих і часто використовуваних показників виділяється рентабельність продукції. Вона обчислюється як відношення прибутку від реалізації продукції до повної її собівартості. Даний коефіцієнт відображає розмір прибутку, який отримує підприємство з кожного вкладеного рубля у виробництво і реалізацію товарів, робіт, послуг. Його найчастіше застосовують при внутрішньогосподарських розрахунках з метою контролю за прибутковістю окремих видів продукції.
2
Рентабельність продажів визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до виручки. Даний показник характеризує рівень реалізації товарів і послуг, а також дозволяє оцінити частку собівартості в обсязі продажів. Слід пам'ятати, що на величину рентабельності продажів впливає безліч чинників. Зниження даного показника відбувається за рахунок двох головних чинників: зростання витрат на виробництво та реалізацію продукції, а також падіння обсягів реалізації. У першому випадку необхідно ретельно проаналізувати структуру собівартості продукції, виділивши найбільш вагомі статті та можливості їх зниження. У другому випадку слід зосередитися на просуванні товару на ринок, його якісних характеристиках.
3
Ще одним показником рентабельності підприємства є рентабельність активів. Він розраховується як відношення доходу (віддачі) до величини діючих активів. Даний показник характеризує обсяг прибутку, одержуваний підприємством з кожної гривні, авансованого на формування активів. Рентабельність активів відображає міру прибутковості компанії у розглянутий період.
4
При аналізі прибутковості підприємства визначається рентабельність капіталу. Рентабельність власного капіталу є найбільш важливим показником з точки зору акціонерів. Вона розраховується як відношення прибутку підприємства до величини власного капіталу. Рентабельність інвестованого капіталу показує ефективність використання капіталу, вкладеного в розвиток діяльності підприємства. Величина цього показника дуже важлива для сторонніх інвесторів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=qREGyr_vlsY