Як оформити електронний список літератури.

Оформлення електронного списку літератури найчастіше викликає цілий ряд труднощів. У різних навчальних закладах можуть пред'являтися свої вимоги, часто застарілі. Щоб бути впевненими у правильності свого оформлення, користуйтеся державним стандартом: ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Інструкція
1
Відкрийте програму Microsoft Word і створіть новий документ. Встановіть наступні параметри: шрифт - Times New Roman, розмір - 14, інтервал - 1,5. Ці параметри є стандартними.
2
Встановіть необхідні значення полів. Для цього двічі клацніть по лінійці, розташованій в лівій частині вікна програми. У вкладці «Поля» вкажіть необхідні значення.
3
Приступайте до оформлення списку літератури. На панелі інструментів клацніть по кнопці «Нумерований список». Таким чином, кожен наступний елемент електронного списку буде автоматично отримувати свій номер. Клацніть по маркеру списку (одиниці) і за допомогою повзунків на верхній лінійці над документом встановіть значення відступу першого рядка, виступу і відступу зліва.
4
Для внесення до списку книги спочатку вкажіть прізвище автора та його ініціали (якщо авторів декілька, то прізвище та ініціали першого з них). Потім напишіть повну назву книги і поставте косу риску (/). Після неї вкажіть всіх авторів книги, але не більше трьох. Якщо авторів більше, то поставте «та ін.». Через крапку з комою вкажіть, під чиєю редакцією випущена книга (якщо така інформація є). Далі поставте тире, напишіть місто (Москва, Санкт-Петербург і деякі інші вказуються скорочено) і через двокрапку вкажіть видавництво. Далі поставте крапку, тире і вкажіть число сторінок видання. Знову через тире вкажіть ISBN видання.
5
Для внесення до списку електронного ресурсу спочатку вкажіть автора матеріалу, потім його назву, після чого в квадратних дужках напишіть «Електронний ресурс». Якщо автор невідомий - починайте з вказівки назви. Далі через дві косі риси (//) вкажіть назву джерела, звідки взято матеріал. Якщо це веб-сайт, в квадратних дужках напишіть «сайт». Після цього напишіть URL, поставте двокрапку і вставте посилання на матеріал. У звичайних круглих дужках напишіть «Дата звернення» та через кому вкажіть її.