Як оформити диплом по госту. Оформлення диплома по госту.

Диплом - це найважливіша самостійна робота студента, за якою визначається, чи отримав він відповідні навички під час навчання. Але не потрібно забувати про те, що в дипломі важливо не тільки зміст, а й форма. Існують чіткі державні стандарти з оформлення цієї роботи, яких необхідно дотримуватися. Отже, як же оформити диплом по ГОСТу?
Вам знадобиться
  • - текст диплома в електронному вигляді.
Інструкція
1
Надрукуйте або відформатуйте готовий текст дипломної роботи відповідно до вимог. Диплом повинен бути надрукований дванадцятим або чотирнадцятим шрифтом під назвою Times New Roman. Інтервал між рядками повинен бути полуторним. Розміри полів повинні бути 20 мм для нижнього, верхнього і лівого відступу і 10 мм для правого. Якщо ваш текст не відповідає цим вимогам, виділіть готовий текст мишкою, потім поміняйте налаштування. В текстовому редакторі Word спочатку в лівому верхньому кутку панелі інструментів задайте відповідний тип і розмір шрифту, потім в меню «Формат» виберіть категорію «Абзац». У цій категорії у вкладці «Інтервали» вкажіть необхідний вам полуторний інтервал.Поля документа змінюються в розділі «Параметри сторінки», що знаходиться в меню «Файл».
2
Пронумеруйте всі сторінки, крім титульного аркуша. Номер повинен бути вказаний внизу сторінки в центрі.
3
Складіть список літератури відповідно до вимог. Він може бути організований як в алфавітному, так і в смисловому порядку. Назви статей і монографій повинні бути дані у відповідність з правилами. Наприклад, для цілої монографії ви повинні вказати спочатку прізвище, потім ініціали автора, назву книги з великої літери без лапок, потім місце видання, видавництво, якщо воно зазначено, рік видання, кількість сторінок (вказується за останньою пронумерованій). Приклад подібної запису - Іванов А. А. Історія Середніх століть. М., «Просвещение», 1999, 345 с.Для статей потрібно вказувати не тільки автора, а й назва видання, де вони опубліковані, рік і номер випуску. Приклад - Васильєв А. А. Пазирикскіх культура/Питання історії, 1989, №3, с. 23-54.
4
Правильно оформіть виноски на наукову літературу в тексті. Виноски можуть бути вказані як внизу сторінки, так і в кінці всього тексту. Головне, щоб в кожній посиланням була вказана сторінка, звідки ви брали цитату.
5
Оформіть зміст. У ньому мають бути вказані всі глави і подглави, введення, висновок, список літератури, додатки (якщо є). Найкраще його зробити автоматичним, щоб при редагуванні тексту все зміст не доводилося переробляти.
6
Оформіть титульний лист. На ньому має бути зазначено назву вашого навчального закладу, ваше прізвище, ім'я та по батькові, назву роботи, прізвище та ім'я наукового керівника, місце і рік захисту роботи.
7
Відповідно до вимог вашого навчального закладу, вкладіть ваш диплом в папку або переплетіть його в центрі друкарських послуг.