Як організувати юридичний відділ.

Юридичний відділ є, разом з бухгалтерією, основним відділом, що забезпечує грамотне правовий супровід всієї діяльності компанії - як зовнішньої, так і внутрішньої. Через нього, в ідеалі, повинен проходити весь документообіг і, в обов'язковому порядку, накази і розпорядження, які видає керівництво підприємства.
Інструкція
1
Врахуйте, що основним завданням, на вирішення якої буде спрямована діяльність відділу, є створення, правильна побудова та налагодження системи роботи з договорами, розробка грамотних типових договірних форм, що враховують реалії діяльності даної компанії, а також її партнерів, постачальників і споживачів продукції, товарів або послуг. Крім того, завданням відділу є постійне регулювання відносин між працівниками і роботодавцем, розробка статутних документів, колективного і трудових договорів, оперативне внесення в них змін і коригувань.
2
Завданням юридичного відділу також є створення системи документообігу та навчання співробітників канцелярії або інших осіб, призначених відповідальності за нього, правильній роботі з кореспонденцією. У його функції також входить навчання всіх причетних осіб основам юридичної грамотності в тих межах, які обмежуються виконаннями ними своїх посадових обов'язків. Також юристи розробляють посадові інструкції і відповідають за їх актуальність і оновлення.
3
Особливу увагу зверніть на створення договірної системи та умови зберігання договорів. Логічно, якщо всі вони в оригіналах будуть зберігатися саме в юридичному відділі. Вам необхідно продумати систему, яка дозволить усім зацікавленим посадовим особам своєчасно знайомитися з ними та отримувати копії договорів, необхідних їм для роботи.
4
Організовуючи юридичний відділ на даному підприємстві, ознайомтеся зі специфікою бізнес-процесів, технологій і методів. Проаналізуйте її з точки зору можливих спірних питань, виставлення претензій. Вивчіть досвід діяльності юристів тих підприємств, які працюють в даній галузі.
5
Обміркуйте методи контролю і розподіліть компетенцію і відповідальність керівника, осіб, його заміщають і основних відділів: бухгалтерії, секретаріату, відділу кадрів, начальників відділів, виконавчого персоналу. Проведіть аудит і перевірте працездатність впровадженої вами системи, коректність її функціонування, працездатність і ефективність взаємодії всіх підсистем. Виявити і усунути виявлені недоліки.
Корисна порада
Такий підхід до організації юридичного відділу сприятиме підвищенню ефективності діяльності вашого підприємства, зміцненню його ділових зв'язків і положення на ринку. Так ви забезпечите безпеку його роботи і уникнете матеріальних втрат, пов'язаних з судовими позовами.