Як розрахувати загальновиробничі витрати.

Загальновиробничі витрати складаються з витрат, витрачених на обслуговування, утримання та організацію структурного відділу компанії (майстерні, цехи, виробництва), а також витрат на утримання та використання машин і устаткування.
Інструкція
1
Загальновиробничі витрати можна розділити на 3 основні блоки: кошти, які витрачені на видачу зарплати працівників; сума відрахувань на соціальні заходи та інша частина загальних виробничих витрат.
2
У свою чергу кошти, які витрачені на видачу зарплати працівників, розраховуються виходячи з величини трудовитрат працівників і певної вартості людино-години. При цьому трудовитрати робітників визначаються за такою формулою: трудовитрати працівників у прямих витратах помножити на коефіцієнт, який використовується для інвесторських кошторисів.
3
При створенні тендерних пропозицій і в розрахунках за виконану роботу даний коефіцієнт повинен розраховуватися фактично для конкретного підприємства.
4
Відрахування, витрачені на соціальні заходи. У цей блок входить коефіцієнт до зарплати робітників для визначення відрахувань на соціальні заходи. Його можна розрахувати за наступною схемою: зарплата в прямих витратах + (плюс) зарплата в загальновиробничих витратах - (мінус) величина першого блоку.
5
Для договірних цін, а також взаєморозрахунків за виконану роботу, розмір соціальних відрахувань має розраховуватися залежно від типу діяльності по підприємству.
6
Інша частина (статті) загальновиробничих витрат. Дане значення визначається за такою формулою: величина трудовитрат робітників у прямих витратах помножити на коефіцієнт, що застосовується лише для спеціальних робіт.
7
Зокрема, загальновиробничі витрати можуть містити такі витрати: по використанню різного устаткування, амортизаційні відрахування, витрати на ремонт основного майна, яке експлуатується у виробництві, витрати по страхуванню зазначених основних засобів, витрати на опалення та освітлення, орендна плата, оплата праці співробітників, зайнятих обслуговуванням виробництва.