Як написати навчально-методичний посібник.

Навчально-методичні посібники за своїм змістом і структурою значно відрізняються від традиційних підручників і класичних наукових праць. Основне завдання посібника не стільки надати учням необхідну інформацію по досліджуваної дисципліни, скільки пояснити, що з нею робити, як правильно виконувати навчальні завдання. Тому до підготовки навчально-методичних посібників завжди пред'являються особливі вимоги.
Інструкція
1
Якщо ви приступаєте до написання навчально-методичного посібника з якогось предмета, насамперед, уважно вивчіть робочу навчальну програму, за якою ведеться навчання. Справа в тому, що структура вашого майбутнього посібника повинна точно слідувати програмі і розкривати ті теми, які в ній містяться. В іншому випадку в учнів виникатимуть серйозні складності при роботі з матеріалом.
2
Склавши план допомоги на основі навчальної програми, переходите до збору та підготовці теоретичного матеріалу. На цьому етапі пам'ятайте, що більше значення тут має не кількість зібраних фактів і даних, а якість їх викладу. Не забувайте, що ви готуєте видання, яке має допомогти учням в засвоєнні дисципліни, що вивчається. Це значить, що весь теоретичний матеріал повинен бути добре структурований, логічний і зрозумілий для сприйняття.
3
Особливу увагу при написанні посібника зверніть на мову викладу. Не забувайте, що ваша робота призначена для ще дуже юних людей, які тільки освоюють навчальну програму. Намагайтеся не писати складними, довгими фразами і великими параграфами. Не зловживайте спеціальними термінами, а якщо застосовуєте професійну лексику, обов'язково дайте у виносках або в дужках розшифровку використовуваних понять.
4
Для кращого засвоєння матеріалу доповніть текст різними схемами, графіками, малюнками. Графічне представлення інформації набагато полегшує її сприйняття і робить книгу менш нудною та одноманітною. Крім того, схематичне зображення часто простіше запам'ятати.
5
Включіть в кожну тему крім теоретичної інформації практичні завдання, питання для самостійного контролю, теми для рефератів і виступів на семінарських заняттях. Обов'язково поясніть, як повинні виконуватися ці завдання, наведіть приклади. Особливо це важливо, якщо навчально-методичний посібник призначений для школярів або студентів молодших курсів.
6
Доповніть навчально-методичний посібник повним списком використаної літератури. Крім того постарайтеся дати до кожної теми невеликий перелік доступних наукових робіт, які учні можуть використовувати при самостійній підготовці до практичних занять. Краще, щоб в цей список входили не тільки підручники, але і оригінальні праці дослідників.