Як скласти методичний план.

Методичний план - це якийсь алгоритм, схема, покрокові дії, виконання послідовних завдань для досягнення мети. Це один з етапів управління яким-небудь процесом, наприклад, навчальним чи виховним. Різновидів методичних план ов досить багато. Але схема приблизно однакова. Один з найбільш затребуваних - план методичної роботи школи на навчальний рік.
Інструкція
1
Пам'ятайте, що методична діяльність школи - це система заходів, заснована на сучасних досягненнях освітньої науки і практики. Методична робота повинна бути спрямована на розвиток творчих здібностей учнів та педагогів.
2
У навчальному закладі необхідно організувати відповідне методичне об'єднання вчителів і через нього здійснювати роботу. Наприклад, методичне об'єднання вчителів початкових класів. Як правило, в школі 6-8 МО.
3
Складіть план методичної роботи на навчальний рік відповідно до напрямів навчального закладу. Виходячи з цього річного план а, МО повинні скласти свої план и методичної роботи.
4
Використовуйте при складанні методичного план а нормативні документи: закон про права дитини, закон про освіту, Положення про освітній установі, Федеральний державний стандарт другого покоління, статут вашого навчального закладу, перспективний план розвитку школи і локальні акти.
5
Визначте основні напрямки методичної роботи. Наприклад, робота з молодими фахівцями, підвищення кваліфікації та атестація вчителів, участь учнів у різних конкурсах, позаурочна та позакласна діяльність, олімпіадах, розробка методичних посібників та матеріалів тощо.
6
Сформулюйте основні цілі методичної роботи школи. Це може бути і одна найбільш важлива мета. Пам'ятайте, що цілі повинні бути реальними, досяжними і важливими конкретно для вашої школи. Наприклад, мета: створити умови для особистісного, соціального, комунікативного і пізнавального розвитку учнів.
7
Продумайте і сформулюйте завдання методичної роботи. Вони повинні бути спрямовані на досягнення поставленої мети або цілей. Наприклад, завдання: підвищити зацікавленість учнів у вивченні предметів, надати можливість брати участь у різних конкурсах, олімпіадах.
8
Уявіть річний методичний план у вигляді таблиці, що складається, наприклад, з 5 колонок: номер по порядку, захід, напрямки роботи, термін, відповідальний.