Як організувати навчальну діяльність.

Від правильної організації навчальної діяльності залежить ефективність кінцевого результату освітнього процесу. Як підвищити засвоюваність навчального матеріалу, якість отриманих знань і домогтися вироблення міцних навичок виконання тієї чи іншої задачі?
Інструкція
1
Підготуйте зручне приміщення з достатнім оснащенням всім необхідним для навчальної діяльності (дошка, меблі, посібники, книги, комп'ютер і т.д.), беручи до уваги всі особливості передбачуваного процесу. З'ясуйте, чи буде діяльність носити індивідуальний характер або масовий.
2
Визначтеся з формою організації навчальної діяльності, буде це звичайний урок або яка-небудь інша форма: гурткова діяльність , елективний курс, позакласне заняття і т.д.
3
Орієнтуйтеся на документи, що регламентують постановку навчальної діяльності: програми, стандарти, навчальний план, підручники і т.д.
4
Структуруйте навчальну діяльність . Чітко розподіліть її на вступну, основну і заключну частини. Кожна з цих частин повинна містити свою власну організаційну структуру. Наприклад, якщо ви плануєте урок, а він є основною формою навчальної діяльності, складайте поурочні плани, докладно розписуючи кожен його етап. Наприклад: - організаційний момент; - перевірка домашнього завдання; - усний рахунок; - вивчення нового матеріалу; - закріплення вивченого; - завдання додому; - підведення підсумків урока.Каждий з цих етапів повинен складатися з підпунктів, що відповідають конкретній тематиці уроку.
5
Використовуйте різноманітні методи навчання для підвищення ефективності навчальної діяльності: словесні, наочні, практичні і т.д.
6
Включайте в організацію навчальної діяльності різні засоби навчання: наочні посібники, технічні засоби оснащення, навчальні прилади тощо.
7
Враховуйте особливості учасників освітньої діяльності. Застосовуйте принцип індивідуального підходу з сукупності педагогічних установок. Наприклад, якщо ви організовуєте навчальну діяльність в дитячому садку, а учасниками цього процесу є дошкільнята, необхідно враховувати особливості розвитку психічних пізнавальних процесів, характерні для даної вікової групи.
8
Проводьте моніторинг результатів навчальної діяльності, перевіряйте ефективність засвоєння освітнього матеріалу, використовуючи такі форми контролю, як заліки, самостійні та контрольні роботи, практичні та лабораторні заняття, тести.
9
Контролюйте емоційний і фізичний стан учасників навчальної діяльності. Проводьте фізкультхвилинки, один вид діяльності чергуйте з іншим і т.д.
10
Слідкуйте, щоб норми освітленості, рівня шуму, тепла і інші параметри відповідали нормам, прийнятим СанПіНом.