Як планувати рентабельність.

Рентабельність має на увазі під собою економічний показник ефективності виробництва, яке вчиняється на підприємстві і який комплексно може відобразити результат застосування матеріальних, грошових, а також трудових ресурсів.
Інструкція
1
Знайдіть плановану рентабельність за такою формулою: плановану прибуток розділіть на собівартість продукції і помножте на 100%.
2
Встановіть зв'язок між розміром прибутку і значенням вкладеного капіталу. В цьому випадку показник рентабельності використовуйте в діяльності прогнозування прибутку. При цьому зіставте очікуваний прибуток між фактичними і планованими (очікуваними) інвестиціями.
3
Порахуйте плановану загальну рентабельність об'єднань у вигляді відношення планованої балансового прибутку до середньорічної планованої вартості всіх основоположних виробничих фондів плюс нормованих оборотних коштів.
4
Визначте фактичну загальну рентабельність у формі балансового прибутку по відношенню до середньорічної фактичної вартості значення основних виробничих фондів, а також оборотних нормованих засобів, що не були прокредитовані банком.
5
В свою чергу, фактичні залишки оборотних нормованих засобів встановлюються у розрахунку з їхніх залишків по балансу за вирахуванням суми заборгованості постачальникам за платіжними акцептованим вимогам, термін виплати яких ще не настав, і іншим постачальникам - за всім не отфактурованного поставкам.
6
Знайдіть рівень планованої рентабельності, який залежить від величини прибутку і від обсягу фондів виробництва. Розрахункова рентабельність увазі під собою відношення суми балансового прибутку за мінусом оплати виробничих фондів, фіксованих платежів, прибутку, спрямованої на цільове призначення і відсотків за банківські кредити.
7
Визначте показник планованої рентабельності по конкретним виробам, який відображає ефективність витрат уречевленої і живої праці на виробництво товарів. Наприклад, в машинобудуванні або інших обробних сферах промисловості плановану рентабельність визначають як співвідношення планованого прибутку до значення собівартості за мінусом вартості використаного палива, сировини, енергії, матеріалів і комплектуючих виробів.