Як розрахувати дохідність. Як розрахувати рентабельність бізнесу.

Прибутковість підприємства в першу чергу характеризується діяльністю підприємства в цілому і його рентабельністю. Розрахунок прибутковості підприємства необхідний для аналізу та своєчасного зміни політики компанії відносно ведення діяльності.
Інструкція
1
Прибутковість підприємства є показником чистого прибутку, яку має компанія в процесі здійснення своєї діяльності. Існують різні системи показників, на підставі яких можна розрахувати дохідність.
2
Прибутковість підприємства підсумовується з показників рентабельності господарської та фінансової діяльності, здійснюваної з метою отримання прибутку, і показників рентабельності виробництва продукції.
3
Всі форми показників рентабельності є найважливішим характеристиками і формують прибутковість і прибуток підприємства. Саме тому ці показники вважаються обов'язковими компонентами порівняльного аналізу, використовуваними для оцінки прибутковості та фінансового стану підприємства.
4
В проведенні аналізу виробничої діяльності підприємства показники дохідності використовуються як інструменти ціноутворення та інвестиційної політики.
5
Розрахувати дохідність підприємства можна, порахувавши відношення загальної прибутку підприємства до вартості або собівартості виробленої продукції або надання послуг. Прибутковості підприємства зумовлюється ефективністю діяльності підприємства, в частині виробничої діяльності та реалізації продукції або послуг.
6
На прибутковість підприємства впливають різні чинники. Основними з них є, розмір прибутку, обсяги реалізації результатів діяльності підприємства.
7
До підвищення прибутковості підприємства ведуть такі процедури, як зниження трудомісткості і капіталомісткості виробничих процесів підприємства, збільшення ефективності управління.
8
Прибутковість підприємства відображає норму відшкодування або винагороди сукупності всіх джерел, використовуваних підприємством для реалізації своєї діяльності.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=1u46HRorsu4