Як написати висновки до дипломної роботи. Висновки по курсовій.

Хочете знати, як члени ДАК визначають якість дипломної роботи? Грунтовно читати кожен «талмуд» викладачам зазвичай ніколи - головним предметом їхньої уваги стають введення і висновок. Саме тут в стислому вигляді представлені концепція дослідження та його значущі результати. Якщо вони прописані недбало і неграмотно, говорити про високий рівень дипломної роботи не доводиться. Вміння формулювати чіткі висновки необхідно і при написанні диплома, і при підготовці його презентації під час процедури захисту.
Вам знадобиться
  • - Комп'ютер;
  • - текст дипломної роботи.
Інструкція
1
Ваша дипломна робота повинна включати не менше двох глав, а кожна глава - не менше двох параграфів. Завершуйте кожен параграф невеликим проміжним висновком, вкладаючись у два-три абзаци. Наприкінці глав формулюйте загальний висновок, резюмують основні тенденції, підходи та визначення, представлені в даній частині дослідження.
2
Висновки до всієї дипломній роботі даються в розділі «висновок». Обсяг висновку, в середньому, становить від 2 до 4 сторінок. Для студентів гуманітарних спеціальностей буде помилкою вважати, що висновок - це просто якісь загальні слова. Навпаки, висновки дослідження повинні бути сформульовані гранично точно, ясно, лаконічно і відображати головні теоретичні та/або емпіричні результати дослідження.
3
Один з кращих способів представити висновки в дипломній роботі - їх тезове виклад по пунктах. Кількість пунктів може варіюватися від трьох до десяти (жорсткого регламенту тут немає). Такий спосіб формулювання висновків дозволить і читачеві, і вам самим «схопити» ключові положення дипломної роботи.
4
Висновки дипломного твори необхідно співвіднести із заявленими у введенні завданнями і гіпотезами. Вкажіть, чи підтвердилися висунуті вами на початку роботи припущення. Дайте, якщо це необхідно, прогнози щодо досліджуваного явища, позначте подальші перспективи його вивчення. Велику цінність матимуть практичні рекомендації щодо вирішення означеної проблеми.
5
Пам'ятайте, що висновки повинні мати не формальний, а змістовний характер. Тому не пишіть: «були виявлені різні типи ...», «була описана структура ...». Краще: «були виділені наступні типи ...», «досліджувана структура включає ...». В іншому випадку, читач або слухач отримають уявлення лише про напрямки і етапах вашої роботи, але не про конкретні результати.
Зверніть увагу
Висновки до дипломної роботи не передбачають наведення будь-яких прикладів, цитат або зайвої деталізації певного фрагмента дослідження. Все це повинно міститися в основному тексті роботи.
Корисна порада
Уникайте абстрактних, загальних формулювань, слабо співвідносяться з конкретною темою вашого дослідження. Вітається чітка структура викладу висновків.
Робота педагогів регулярно перевіряється вищими інстанціями, і робиться це для оцінки їх кваліфікації та рівня викладання, при цьому перевірці підлягає також позакласна робота з дітьми. За підсумками складається довідка, в якій обов'язково повинні бути відображені як позитивні сторони діяльності кожного вчителя, так і виявлені недоліки, упущення. Наприкінці робляться висновки і пропозиції.
Інструкція
1
Насамперед, висновки і пропозиції повинні спиратися на конкретну інформацію. Тому спочатку вкажіть, з якою метою, і в які терміни проводилася перевірка роботи гуртків та секцій.
2
Потім перерахуйте всі гуртки та секції, прізвища, імена та по батькові їх керівників, а також зробіть висновок про те, чи відповідає зміст занять із затвердженими планами. Після чого позначте, які позитивні сторони і недоліки були виявлені при перевірці.
3
Наприкінці перейдіть безпосередньо до висновків і пропозицій. Вони повинні бути максимально конкретними. Наприклад, якщо з'ясувалося, що школярі слабо беруть участь в муніципальних, районних змаганнях, олімпіадах, треба вказати на це вчителям, провідним відповідні гуртки та секції, і запропонувати їм внести корективи у свою роботу.
4
Якщо в ході перевірки було виявлено, що не виконані намічені навчальні плани занять, що діти неохоче беруть участь у позакласній роботі, це теж треба відзначити і дати педагогам необхідні рекомендації.
5
Відповідно, у тих випадках, коли діти, які займаються у гуртках і секціях, домагалися хороших результатів на муніципальних, районних змаганнях, олімпіадах, отримували призи та почесні грамоти, у висновках повинні бути відзначені заслуги педагогів - керівників гуртків та секцій.
6
Перевіряючим особам не слід обмежуватися у своїх висновках лише перерахуванням достоїнств і недоліків. Адже користі від таких висновків небагато. Необхідно також дати пропозиції, як саме можна поліпшити діяльність того чи іншого гуртка, секції, допомогти конкретній педагогу. Наприклад, діти не брали участі в районних змаганнях. При формальному підході - мінус педагогу. Але що якщо це сталося через те, що в сільській школі не було свого транспорту? Не завадить відбити цей факт, і рекомендувати керівнику школи звернутися за допомогою до органів муніципальної влади.