Як визначити приріст продукції.

Приріст продукції на підприємстві являє собою збільшення такого економічного показника, як кількості товарів, що випускаються по відношенню до їх базового значення і вихідної величини.
Інструкція
1
Визначте приріст продукції у фірмі за рахунок збільшення показника продуктивності праці. При цьому на зміну величини обсягу виробництва робить одночасне і безпосередній вплив ряд основних чинників, які поділяються на екстенсивні (кількісні) і інтенсивні, тобто якісні фактори росту, які характеризують ступінь застосування кількісних факторів.
2
Порахуйте суму екстенсивних факторів. Для цього складіть такі показники: чисельність працюючих, вартість основних фондів, вартість матеріальних ресурсів і капітальні витрати.
3
Розрахуйте суму інтенсивних факторів. Для цього складіть необхідні наявні показники: продуктивність праці, фондовіддачу, матеріаломісткість і капіталомісткість.
4
Порахуйте показник приросту продукції. Наприклад, є такі дані: обсяг продукції за 2010 рік дорівнює 100 тисяч рублів, а за 2011- 150 тисяч рублів. У цьому випадку необхідно порахувати загальну зміну обсягів продукції: 150-100 = 50.
5
Знайдіть зміна, приріст чисельності співробітників. Для цього також відніміть з показника кількості робочих за цей рік наявні дані за попередній.
6
Визначте розмір приросту продукції у фірмі за рахунок зміни значення продуктивності праці. Для цього розрахуйте середню вироблення продукції на одного працівника (продуктивність праці) і помножте на кількість працівників.
7
Порахуйте розмір зростання обсягу продукції при зміні чисельності працівників. У цьому випадку потрібно приріст чисельності співробітників помножити на середню вироблення продукції на одного працівника (продуктивність праці). При цьому домагатися зростання обсягів продукції шляхом збільшення тільки кількісних факторів постійно просто неможливо, тому необхідно йти шляхом найкращого використання всіх тих ресурсів, які є на даному підприємстві, тобто за допомогою інтенсифікації виробництва.
Статистика знає все. Знає вона, наприклад, як визначити зростання продуктивності праці на кожному конкретному підприємстві. Це необхідно не тільки для обчислення прибутку підприємства, а й для того щоб розрахувати нашу з вами заробітну плату.
Інструкція
1
При розробці річного плану роботи підприємства виходите з необхідності забезпечення заданих темпів зростання продуктивності праці, яку можна визначати як в абсолютному вираженні, так і у відносному (зазвичай у вигляді її зростання у відсотках до базисного року).
2
Щоб визначити оптимальний ріст продуктивності праці у відсотках до планованого році, розрахуйте спочатку чисельність працівників підприємства в плановому році по виробленню, що відноситься до базисного року.
3
Після розрахуйте економію (зменшення) чисельності працівників вашого підприємства на основі завдання по планованому зростанню продуктивності праці згідно з довгостроковим планом соціального і економічного розвитку організації.
4
Далі розрахуйте економію (зменшення) чисельності працівників за рахунок впровадження у виробництво в плановому році організаційно-технічних заходів. Варто відзначити, що, на жаль, досі при розрахунках зростання продуктивності праці в малому ступені враховується постійне зростання автоматизації виробництва.
5
Обчисліть співвідношення планованого зменшення (економії) чисельності працівників та зменшення (економії) чисельності працівників в прямій відповідності з довгостроковим плануванням зростання продуктивності праці.
6
Вирахуйте зростання продуктивності праці, розділивши запланований до випуску обсяг продукції на загальну кількість працівників (середньооблікова кількість) в плановому році.
7
Ці статистичні показники зростання продуктивності праці можуть визначатися і в інших одиницях виміру обсягу продукції. Одиниці можуть бути не тільки трудовими, а й вартісними, натуральними та умовно-натуральними. Виходячи з цього, можуть застосовуватися і інші методи вимірювання росту продуктивності праці: вартісний, натуральний і умовно-натуральний.