Як емулювати миша. C емуляція прокрутки миші.

Маніпулятор типу « миша » - необхідний атрибут будь-якого комп'ютера. Без нього неможливо уявити управління або навігацію по додатках. Даний маніпулятор активно взаємодіє з користувачем посредствам відображення на екрані його дій (переміщень, кліків, прокручування). Для деяких завдань програмування, може знадобитися програмна емуляція миші.
Вам знадобиться
  • - середовище розробки Microsoft Visual C ++ .Net (не нижче 2003).
Інструкція
1
Встановіть Microsoft Visual C ++ .Net (не нижче 2003). Існує кілька версій даного середовища розробки- платна і безкоштовна. Їх можна завантажити з сайту розробника. Після установки, створіть новий проект і підключіть System.Windows.Forms і System.Drawing, як показано нижче: using System.Windows.Forms; using System.Drawing;
2
Для переміщення миші по екрану в операційних системах сімейства Windows застосовуйте функції, які встановлюють безпосередньо позицію курсора на екрані. Використовуйте, наприклад, наступний код: Cursor.Position = new Point (x, y); Цей рядок перемістить курсор в позицію, вказану в конструкторі класу Point (x, y) (де x і y - координати позиції в яку слід встановити курсор) . Якщо необхідно встановлювати позицію курсора неодноразово, створіть один екземпляр класу Point і для нього застосовуйте метод змінює координати. Це дозволить заощадити пам'ять: Point point = new Point (0,0); Cursor.Position = point.Offset (20, 100); Cursor.Position = point.Offset (40, -20); Даний код створює об'єкт класу Point () з координатами 0,0. Другий рядок зміщує точку Point на 20 пікселів по Х і на 100 пікселів по Y. Поточна координата, на яку вказує об'єкт point, дорівнює 20, 100. У третьому рядку знову відбувається зміщення Point на вказану кількість пікселів (40 і -20 відповідно). Поточна координата дорівнює 60 (20 + 40) по X і 80 (100-20) по Y.
3
Для емуляції натискання клавіші миші використовуйте функції Win32 SendInput () або mouse_event (). Наприклад, щоб програмно імітувати клік правою кнопки використовуйте наступний код://імпортуйте mouse_event (): [DllImport ("User32.dll")] static extern void mouse_event (MouseFlags dwFlags, int dx, int dy, int dwData, UIntPtr dwExtraInfo);//для зручності використання створіть перерахування з необхідними константами (прапорами),//які визначають дії миші: [Flags] enum MouseFlags {Move = 0x0001, LeftDown = 0x0002, LeftUp = 0x0004, RightDown = 0x0008, RightUp = 0x0010, Absolute = 0x8000 };//використання - клік по координатах, встановленим нижче: const int x = 39000;//Координати по Хconst int y = 12000;//Координати по Ymouse_event (MouseFlags.Absolute | MouseFlags.Move, x, y, 0, UIntPtr.Zero); mouse_event (MouseFlags.Absolute | MouseFlags.RightDown, x, y, 0, UIntPtr.Zero); mouse_event (MouseFlags. Absolute | MouseFlags.RightUp, x, y, 0, UIntPtr.Zero);
4
емулюється натискання кнопки миші посредствам посилки повідомлень WM_LBUTTONDOWN і WM_LBUTTONUP, за допомогою функції Win API SendMessage (). Наприклад, як показано нижче: void OnBtPerformClick (object sender, EventArgs e) {SendMessage (btDemo.Handle, Messages.WM_LBUTTONDOWN, MK_LBUTTON, IntPtr.Zero); SendMessage (btDemo.Handle, Messages.WM_LBUTTONUP, MK_LBUTTON, IntPtr.Zero); }