Як визначити ревізію.

Ревізія є одним з методів фінансового контролю, який дозволяє перевірити законність і обгрунтованість що здійснюються на підприємстві господарських операцій. У процесі ревізії вивчається правильність оформлення бухгалтерської звітності та правомірність дій працівників організації, відповідальних за її складання.
Інструкція
1
Пам'ятайте, що процедура ревізії жорстко регламентована законодавством. Її проведення може бути несподіваним для перевірених осіб, а значить, завдяки ревізії, можна отримати максимально об'єктивні відомості про діяльність підприємства. Ревізія проводиться швидко, в іншому випадку ви можете зіткнутися з укриттям порушень в роботі фірми. Інформація, отримана в ході ревізії, є конфіденційною, а значить, не підлягає розголошенню і повинна зберігатися в таємниці.
2
Врахуйте, що існує кілька видів ревізій. За змістом вони поділяються на документальні та фактичні. При документальної ревізії вам доведеться перевіряти різні фінансові документи: рахунки-фактури, чеки, накладні, кошториси, звіти і т.д. Якщо вам необхідно перевірити фактичну наявність цінностей, то мова йде про фактичну ревізії. При цьому виді ревізії організовується інвентаризація, перевіряється стан складів, підводяться підрахунки і зважування товарно цінностей.
3
Ви можете заздалегідь повідомити про майбутню перевірку керівнику організації. У цьому випадку має місце планова ревізія. При необхідності проводяться позапланові ревізії. Як правило, це робиться у випадку надходження сигналів про порушення фінансової дисципліни, що вимагають негайного розгляду.
4
Крім того, існують фронтальні і вибіркові ревізії. При фронтальній ревізії вам слід перевіряти всю звітність фірми за певний період. Вибіркова ревізія являє собою перевірку діяльності підприємства за якийсь певний, як правило, короткий період часу.
5
Пам'ятайте, що в залежності від обсягу перевіреній діяльності ревізії бувають комплексні, за яких перевіряється фінансова діяльність підприємства в різних областях, і тематичні, коли обстежується яка-небудь одна сфера діяльності (наприклад, правильність нарахування та сплати податків).