Як почати вести бухгалтерію.

Запорукою стабільно успішної діяльності компанії є якісна організація її бухгалтерії. З чого починати знає будь-який бухгалтер, але якщо ви вперше до своїх обов'язків, незайвим буде прояснити деякі деталі.
Інструкція
1
Розробіть облікову політику, яка повинна бути затверджена наказом чи розпорядженням особи, відповідальної за ведення обліку. Прийняття облікової політики здійснюється протягом 90 днів з моменту державної реєстрації компанії, незалежно від сфери її діяльності та форми організації бухгалтерського обліку. В обліковій політиці закріплюються робочий план рахунків, що містить як синтетичні, так і аналітичні рахунки; форми первинних документів, використовуваних для оформлення господарських операцій, по яких нормативними актами не передбачені типові форми первинних документів, а також форми документів для внутрішньої звітності; порядок інвентаризації та методи оцінки майна і зобов'язань компанії; правила і техніка документообігу та обробки облікової інформації; порядок контролю за здійсненням операцій, та інші рішення, необхідні для якісної організації бухгалтерського обліку.
2
оприбутковують активи, отримані в якості внеску в статутний капітал підприємства, складіть штатний розклад, оформите накази призначення на посаду головного бухгалтера конкретної особи.
3
В штатному розкладі вкажіть склад працівників підприємства, їх заробітну плату, розмір ставок, надбавки, посади. Далі складіть облік трудових договорів (у тому числі і колективних), і розробіть порядок додаткових виплат. Користуйтеся автоматизованими програмними комплексами, переведіть документообіг і бухоблік в електронний вигляд.
4
На кожного вперше який влаштувався співробітника заводите відповідні документи з обліку праці та заробітної плати (в першу чергу, трудова книжка і картка персоніфікованого обліку). Укладіть і оплатите страхові соціальні договори.