Як скласти психологічну характеристику колективу.

Складаючи характеристику колективу, спирайтеся на психологічні сторони і особливості взаємодії в ньому. Вам потрібно проаналізувати психологічний клімат і індивідуальні якості всіх його членів. Складання характеристики дозволяє побачити рівень розвитку колективу, конфліктності, і його потенціал.
Вам знадобиться
  • Дані досліджень психологічного клімату в групі,
  • дані вивчення спрямованості особистості та ціннісних орієнтацій співробітників,
  • дані спостережень
Інструкція
1
Клімат в коллектівеОпішіте психологічну атмосферу, спираючись на суб'єктивні дані його членів, дані спостережень або тестів. Дайте відповідь на запитання, наскільки задоволені члени колективу своїм становищем в організації? Наскільки всі члени підходять один одному, сумісні в роботі? Чи немає конфліктних і надмірно егоцентричних людей, які вносять розлад у весь колектив. Опишіть, наскільки свідомо колеги слідують законам в групі, підпорядковуються встановленим порядкам.
2
Згуртованість колективу До якого типу ви віднесете свій колектив - до згуртованому, слабосплоченному, або роз'єднаному (конфліктному)? Проаналізуйте, наскільки учасники проявляють згоду з важливих питань життєдіяльності (однодумність), яка якість спілкування між ними, рівень самооцінки і впевненості кожного, наскільки сильно взаємне тяжіння між колегами і прагнення захистити і зберегти колектив. Згуртованість породжується потребою в отриманні підтримки та допомоги, взаємними емоційними симпатіями і залежить від розміру групи, соціальної однорідності, наявності стабільності або небезпеки ззовні, досягнутих групою успіхів. Вкажіть, на грунті чого трапляються розбіжності. В згуртованому колективі вони зазвичай стосуються засобів досягнення цілей, а в роз'єднаному (конфліктному) - різні думки виникають з будь-яких питань. В цьому ж пункті вкажіть рівень організованості співробітників, наявності лідерів, що беруть на себе відповідальність в нестандартних ситуаціях. Відзначте, яка плинність кадрів, і рівень трудової активності. Відзначте існування угруповань, якщо вони є.
3
Психологічна сумісність людей Опишіть, наскільки у кожного працівника є можливості реалізувати власні здібності у своєму виді діяльності, наскільки близькі чи ні моральні цінності співробітників. За допомогою тестів перевірте ціннісні орієнтації кожного співробітника і проаналізуйте дані. Важливим є питання, наскільки раціонально розподіляються функції серед колег, чи можлива заздрість або успіх за рахунок інших співробітників, тобто - Низькі моральні якості. Які основні мотиви діяльності в колективі і наскільки вони збігаються?
4
Психологічне давленіеОпределіте рівень психологічного тиску колективу на своїх членів - він залежить від результатів попередніх пунктів. Психологічний тиск може бути слабким на початкових стадіях розвитку групи, коли вона не сформована, а її членів не притерлися або не можуть притертися один до одного. І навпаки, колектив може бути потужним важелем впливу на кожного свого учасника. Як сильно у вас вплив думки співробітників на окремих членів?