Як розрахувати динаміку показників. Як знайти абсолютна зміна.

Аналіз динаміки показників починається з того, як саме вони змінюються (збільшуються, зменшуються або залишаються незмінними) в абсолютному і відносному вираженні. Щоб простежити за зміною рядів динаміки в часі, розраховуються показники: абсолютна зміна, відносна зміна, темп зміни.
Інструкція
1
Врахуйте, що всі дані показники можуть бути базисними, коли рівень одного періоду порівнюється з рівнем початкового періоду, і ланцюговими, коли порівнюється рівень двох сусідніх періодів.
2
Базове абсолютна зміна (абсолютний приріст) ви можете розрахувати як різницю конкретного і першого рівнів ряду: У (б) = У (i) - У (1). Воно показує, наскільки рівень конкретного періоду більше або менше базисного рівня. Ланцюгове абсолютна зміна - це різниця між конкретним і попереднім рівнем ряду: У (ц) = У (i) - У (i-1). Воно показує, на скільки одиниць рівень конкретного періоду більше або менше попереднього. Пам'ятайте, що між базисним і ланцюговим абсолютною зміною існує взаємозв'язок: сума ланцюгових абсолютних змін дорівнює останньому базисному зміні.
3
При аналізі динаміки показників ви можете розрахувати базисне відносна зміна (базисний темп росту). Він являє собою відношення конкретного показника до першого з ряду динаміки: I (б) = У (i)/Y (1). Ланцюгове відносна зміна - це співвідношення конкретного і попереднього рівня ряду: I (ц) = У (i)/Y (i-1). Відносна зміна показує, у скільки разів рівень даного ряду більше рівня попереднього ряду або яку частину його частину становить. Відносна зміна може виражатися у відсотках, шляхом множення співвідношення на 100%. Між ланцюговими і базисними відносними змінами існує взаємозв'язок: твір ланцюгових відносних змін одно останньому базисному.
4
Крім того, при аналізі динаміки показників ви можете розрахувати темп зміни (темп приросту) рівнів. Це відносний показник, який показує, на скільки відсотків даний показник більше або менше іншого, прийнятого за базу порівняння. Він визначається шляхом вирахування з відносного базисного або ланцюгового зміни 100%: Т (i) = I (i) - 100%.
Відносні показники призначені для того, щоб характеризувати інтенсивність змін, що відбуваються вимірюваної величини. Для їх знаходження треба знати абсолютні значення як мінімум у двох точках вимірювань - наприклад, на двох відмітках тимчасової шкали. Тому відносні показники вважаються вторинними по відношенню до абсолютних, але тим не менш, без них важко оцінити загальну картину змін, що відбуваються з вимірюваним параметром.
Інструкція
1
Делите один абсолютний показник на інший, щоб отримати значення відносного показника, що характеризує зміни, що відбулися абсолютних показників. У чисельник слід ставити той абсолютний показник, який є поточним (або «порівнюваним»), а в знаменнику повинен бути абсолютний показник, з яким порівнюється поточне значення - він називається «підставою» або «базою порівняння». Результат ділення (тобто відносний показник) буде виражати, у скільки разів поточний абсолютний показник більше базисного або скільки одиниць поточного значення припадає на кожну одиницю базового.
2
Якщо порівнювані абсолютні величини мають однакові одиниці виміру (наприклад, кількість вироблених гаубиць), то отриманий в результаті розрахунків відносний показник, як правило, виражається у відсотках, проміле, продецімілле або в коефіцієнтах. В коефіцієнтах відносний показник виражають у тому випадку, якщо базовий абсолютний показник приймають рівним одиниці. Якщо одиницю замінити сотнею, то відносний показник буде виражений у відсотках, якщо мільйоном - в проміле, а якщо десятьма мільйонами - в продецімілле. Коли порівнюють дві величини, що мають різні одиниці виміру (наприклад, гаубиці і чисельність населення країни), отриманий відносний показник виражається в іменованих величинах (наприклад, гаубиць в розрахунку на душу населення).
3
Використовуйте будь калькулятор для знаходження чисельного значення відносного показника. Ця операція не вимагає розрахунку будь-яких спеціальних функцій, а являє собою звичайну операцію ділення двох чисел, тому підійде практично кожен справний калькулятор.